بانوی اول ایران در ۹۵ سال پیش

این عکس در سال ۱۲۹۶ شمسی گرفته شده است.

1

سرویس خبر به دخت/

مهین السلطنه یکی از همسران مظفرالدین شاه بود. این عکس در سال ۱۲۹۶ شمسی گرفته شده است.

منبع :افكارنيوز/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)