چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

۲۰ دی ۱۳۹۵

با نشانه های سکته قلبی بیشتر آشنا شویم

سکته قلبی از نظر محققان مقدماتی دارد که می توان از قبل آنها را شناسایی کرد و با رعایت این موارد مانع بروز سکته های قلبی شد.
کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد