آرشیو دسته بندی

حقوقی

زندگی با همسری که علاقه ای به او ندارم

برای ایجاد عشق و علاقه در یک زندگی مشترک، باید تلاش جدی داشت این صحبت مشاور حقوقی سایت به دخت، خانم دکتر اژدری است د ررابطه با سوال کاربری است که به خاطر عدم علاقه به همسرش به فکر طلاق فکر می کند.
بیشتر بخوانید...

مهریه ی عندالاستطاعه

بحث مهریه یکی از موضوعاتی است که باعث اختلافات و دعواهای بین زوجین می شود، چه در دوران پیش از عقد و چه بعد از ازدواج. خانم نقدی مشاور روان شناس سایت و خانم اژدری مشاور حقوقی ما به سوال کاربرمان در این باره پاسخ داده اند.
بیشتر بخوانید...