آرشیو دسته بندی

گزارش

چادر مشکی را ژاپن«فقط» تولید می‌کند، ایران«فقط» مصرف

ایران بزرگترین مصرف‌کننده چادر مشکی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف سالانه کشور حدود ٨٠ تا ٩٠ ميليون متر مربع چادر مشکی می‌باشد، با این وجود بازار تولید این محصول در قبضه کشورهای ژاپن و کره است!
بیشتر بخوانید...