آرشیو دسته بندی

مسائل حقوقی

بعد از 12 سال مادری

سوسن ک. در نامه ای به "به دخت"، از سختی های مادری کردن برای فرزندش گفته که دست تنها صورت گرفته و از این که وقتی باید برای او گذرنامه بگیرد با چهره ای خشن از قانون مواجه شده که خود، آن را چهره ای مردسالارانه می داند. این بار درراهروی دادگاه…
بیشتر بخوانید...