آرشیو دسته بندی

پرسش و پاسخ حقوقی

زندگی با همسری که علاقه ای به او ندارم

برای ایجاد عشق و علاقه در یک زندگی مشترک، باید تلاش جدی داشت این صحبت مشاور حقوقی سایت به دخت، خانم دکتر اژدری است د ررابطه با سوال کاربری است که به خاطر عدم علاقه به همسرش به فکر طلاق فکر می کند.
بیشتر بخوانید...