آرشیو دسته بندی

فرهنگی

تصویری از اسارت یک زن

مرتضی سرهنگی به من گفت : "باری که روی شانه های توست فقط از آن تو نیست.باید آن را آهسته و آرام زمین بگذاری و سنگینی آن را با دیگران تقسیم کنی. آن وقت این خاطرات مانند مدال افتخاری در گردن همه ی زنان کشورمان خواهد درخشید. " و همین شد که…
بیشتر بخوانید...

سینما گعهده کافه ای نیست!

محمد آرمان این روزها که فیلم ماهی و گربه شهرام مکری به روی پرده سینماهای هنر و تجربه رفته و عده‌ای از جماعت «خاص» پایتخت، حس آوانگارد دوستی شان گل کرده و این اثر نه چندان پرمایه را همراه و همزبان با چند جشنواره و جایزه جهانی، به روی دست…
بیشتر بخوانید...

تلخه، مثل زندگی من!

-سلامی به گرمیِ آش رشته که روش با پیاز داغ نوشته مرامت منو کشته! سه جفت چشم مات مونده بود به قیافه ی ماری سرتق که فارغ البال داشت با ما سلام علیک می کرد. بی شک ذهن هر سه تا مون رفته بود پی اشک و آه و ناله ی چند روز پیشش. شاهدمون هم یک فنجون…
بیشتر بخوانید...