آرشیو دسته بندی

فرهنگی

ای جوهر تو ، هم ز تو پیدا ، هم از خدا

آمد، نوری به بلندای ملکوت آسمان از عمق خانه خدا به بیرون آمد و اینک در هنگامه میلاد پرشکوهش بر سفره شعر علیرضا قزوه  می نشینم تا هم نوا با موسیقای شعرش روز میلادش را به  بزرگترین و مهربانترین بابای دنیا تبریک بگوییم. 
بیشتر بخوانید...

گورکی یعنی رمان، عدالت، انقلاب

ماکسیم گورکی داستان‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس و مقاله‌نویس انقلابی روس و از بنیان‌گذاران سبک رئالیسم سوسیالیستی بود. رمان های او شهرت جهانی دارند . ضمنا  او از رهبران جنبش انقلابی روسیه نیز به شمار می‌آید.
بیشتر بخوانید...

آموزگار ادب

می‌نشینم کنار پنجره و رفت و ریزش قطران باران را نگاه می‌کنم. باران بهاری رهگذران کوچه‌ها را  حسابی غافلگیر کرده است. صدای مبهم تلفن صحبت کردن عزیز از اتاق پشتی می‌آید و من همچنان باران ، رهگذران کوچه و سقوط قطره‌های باران را از پنجره نگاه…
بیشتر بخوانید...