آرشیو دسته بندی

کافی شاد

ماری سرتق مصاحبه می کند

بعد از ناکامی کاملا غیرمنتظره! ماری سرتق در انتخابات مجلس، حالا ماری در کافی شاد حاضر شده برای اعلام این که می خواهد مصاحبه کند در باب علت رأی نیاوردنش.

ماری سرتق راننده می شه!

ماری سرتق که از نماینده شدن برای مجلس ناامید شده، حالا فکرهای جدیدی برای خودش دارد از جمله دنبال راننده شدن است.

ماری سرتق رأی نیاورد!

ماری سرتق با همه کشاکش ها و کوشش ها که خودش و هم تیمی هایش کردند برای انتخابات، رأی نیاورد که نیاورد. حالا جلسه بررسی علت های رأی نیاوردن ماری در کافی شاد برپاست.

ماری سرتق نماینده می شود؟

بحث برای متقاعد کردن ماری به انصراف از نمایندگی مجلس در کافی شاد ادامه دارد و البته که به جایی نمی رسد.

ماری سرتق نماینده می شود؟

ماری سرتق باید جمع پشت میز کافی شاد را متقاعد کند که در امر نمایندگی خیلی کاربلد و اطلاعاتش عالی و به روز است!

ماری سرتق نماینده می شود؟!

این روزها که همه اهالی اجتماع گردی و سیاست پیشگی! سخت به فکر خدمت به خلق افتاده اند از راه کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس و انتخاب شدن و ... ماری سرتق هم فکر کرده چرا از این کاروان عقب بیفتد؟!

او یک کنترل گره

وقتی پانی پولکی نشست پشت میز، معلوم بود که قراره بر سر این که چرا من این طور باشم و شوهرم آن طور و پس ... بحث شود با کلی بگو مگو بین او و ماری سرتق و نیلا بلا .

ساسی رو همین جوری که هست بپذیر

این بار سوژه محفل دورهمی در کافی شاد این بود که ماری سرتق عزمش رو جزم کرده که شوهرش ساسی را به مرد رویاهایش تبدیل کند و این نیلا بلا بود که می گفت نمی شود که نمی شود!

درباب فواید زن مطلقه

میزگرد امروز کافی شاد در مورد فواید زن مطلقه است! شری شرور از این فواید می گیود و ماری سرتق و بقیه تکمیلش می کنند.

کلمات جادویی برای شروع دعوا !

بحث در باب دعوا در خانه و راه و رسم دعوا هنوز به جایی نرسیده.ماری سرتق و سوزی سعی دارند به رزی یاد بدهند که تمیز دعوا کند نه کیثف! چون معتقدند طرف مقابل همسر است نه دشمن.

راه و رسم دعوا

بالاخره کرکره کافی شاد بالا رفت دوباره. گردهمایی ماری سربق و بقیه این بار در مورد دعوا بود بین زن و شوهر و راه و رسم دعوا و این که دعوا هم نمک زندگیه به شرط این که شور نشه! و البته این وسط کلمات جادویی دعوا هم خیلی مهمند.

شادی کردن چه سخته!

وقتی حرف از شادی کردن دخترها به میان می آید، گاهی این بزرگترها چنان سخت می گیرند که خیلی از دختر ها مثل همین شادی خانم از خیر هر نوع شادی کردن می گذرد!