یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

کتایون در تقابل با گشتاسب برای کشته شدن اسفندیار

گفته اند آخر شاهنامه خوش است و ما، در این قسمت نگاه مان به زنان شاهنامه را به پایان می بریم؛ اما نه پایانی خوش. کشته شدن اسفندیار به دست رستم از تراژیک ترین داستان های شاهنامه است؛ داستانی که آخرآن با اعتراض خشم آگین کتایون مادر اسفندیار به همسرش شاه گشتاسب همراه است برای فراهم آوردن اسباب قتل اسفندیار.
۱۶ اسفند ۱۳۹۵

پسرم آزاد مَردَ است بند نمی پذیرد

در قسمت قبل گفتیم که اسفندیار از رستم خواست تا اجازه دهد او را دست بسته نزد پدرش ببرد و رستم که غافلگیر شده بود ، سعی کرد که با دوستی و منطق اسفندیار را متقاعد کند که این امر شدنی نیست.
۹ اسفند ۱۳۹۵

رودابه نگران رستم است

در قسمت قبل خواندیم که اسفندیار بعد از نجات خواهرانش نزد پدر برگشت، به امید اینکه پدرش به عهدش وفا کند و سلطنت را به او بدهد. اما پدر برای رهایی از این عهد به اسفندیار می گوید تنها در صورتی تاج را به او می سپارد که رستم دستان را دست بسته نزدش ببرد.
۲ اسفند ۱۳۹۵

کتایون که نگران اسفندیار است

پیش از این گفتیم که اسفندیار پهلوانی بزرگ و پسر شاه گشتاسب بود و مادرش کتایون فرزند قیصر روم . سه فرزند پسر داشت که بهمن از همه بزرگتر بود . اسفندیار خسته ولیکن پیروز از جنگ با ارجاسب برمی گشت . او دو خواهر خود را از چنگ اسارات ارجاسب نجات داده بود و مطمئن بود این بار پدر تاج وتخت را به او می سپارد ولیکن پدر خیالات دیگری در سر داشت.
۲۵ بهمن ۱۳۹۵

اسفندیار با شکست ارجاسب، خواهران را می رهاند

اسفندیار همان رویین تن معروف ، یکی از پهلوانان ایرانی بود که به خاطر نجات خواهرانش از هفت خوان عبور می کند و ما داستان چهار خوان از این دلاوری ها را بیان کردیم و حال بقیه ی ماجرا...
۱۱ بهمن ۱۳۹۵

اسفندیار، برای نجات خواهرانش از هفت خوان می گذرد

اسفندیار قهرمان رویین تن شاهنامه است که برای آزادی خواهرانش از دست دشمنان، از هفت خان پرخطر می گذرد و آنها را نجات می دهد.
۴ بهمن ۱۳۹۵

منوچهر، نوه ی دختری ایرج، انتقام می گیرد

در قسمت قبل در مورد خیانت برادران ایرج و به دنیا آمدن نوه ی او منوچهر که برای انتقام خون پدربزرگش راهی جنگ با عموهایش شد، سخن گفتیم. حال بقیه ی ماجرا را از روز جنگ ادامه می دهیم.
۱۵ دی ۱۳۹۵
والت دیستی خالق فانتزی های دختر جذاب کودن
نسلی از دخترهای ما که کارتون سیندرلا و زیبای خفته را دیده اند ، با آرزوی سیندرلا شدن و زیبای خفته بودن بزرگ شدند و پسران مان در آرزوی بوسیدن زیبای خفته و سفید برفی... ساخته هایی از والت دیسنی .
۱۳ دی ۱۳۹۵

این بار از نسل دختران پادشاهی منتقل می شود

در قسمت قبل در مورد داستان ازدواج و به سر و سامان رسیدن پسران فریدون، شاه ایران گفتیم. این بار شرح ماجرا را با تقسیم کشورها بین پسران و دعوای بین آنها و همسران شان ادامه می دهیم.
۸ دی ۱۳۹۵

شخصیت های کارتونی که محکم و مسئولیت پذیر بودند

ایکیوسان، بچه های کوه آلپ، آن شرلی، بچه های مدرسه ی والت، بلفی و لی لی بیت بل و سپاستین، دختری به نام نل، سفرهای سندباد، با خانمان، حنا دختری در مزرعه، هاچ زنبور عسل و... در تمامی این کارتون ها یک سری ارزش های مشترک رفتاری و اخلاقی وجود داشت که مدام تکرار شده است؛ شخصیت هایی مسئولیت پذیر که باید رویاروی سختی ها بایستند.
۶ دی ۱۳۹۵

فریدون از دختران شاه یمن خواستگاری کرد

فریدون که خود با دو خواهر از شاهدخت ها ازدواج کرده بود برای پسرانش به دنبال سه خواهر زیبارو از نژاد شاهان با یک شکل و قیافه بود و در طلب چنین دخترانی به سرزمین یمن و پادشاه آن رسید.
۲۹ آذر ۱۳۹۵

سیمرغ، بنیانگذار روش نوین سزارین

در قسمت قبل گفتیم که سام از اینکه فرزندش را در کوه رها کرده بود، پشیمان بود و در خواب وعده ی زنده بودن او را به او می دهند در حالی که فکر می کند که این خواب نمی تواند حقیقت داشته باشد.
کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد