آرشیو دسته بندی

روان شناسی

نمی شود خانم ها به خواستگاری آقایان بروند؟

این بار دکتر شاه محمدپور به سوالات کاربران به دخت در مورد راه های ایجاد اعتماد به نفس، دلیل دوست داشتن رنگ قرمز، راه های مشاور و روان شناس شدن و عملی بودن خواستگاری خانم ها از آقایان پرسیده اند.
بیشتر بخوانید...

پرسش و پاسخ روان شناسی

بخش پرسش و پاسخ روان شناسی را در به دخت شروع کردیم. سوالات شما را دکتر صمد شاه محمدپور، کارشناس و مشاور خانواده و عضو هیات علمی دانشگاه پاسخ داده است. دوستانی که به سوالات شان پاسخ داده شده، ولی به دنبال توضیح دقیق تر یا مشاوره حضوری هستند،…
بیشتر بخوانید...

پرسش و پاسخ روان شناسی

بخش پرسش و پاسخ روان شناسی را  در به دخت شروع کردیم. سوالات شما را دکتر صمد شاه محمدپور، کارشناس و مشاور خانواده و عضو هیات علمی دانشگاه پاسخ داده است. دوستانی که به سوالات شان پاسخ داده شده، ولی به دنبال توضیح دقیق تر یا مشاوره حضوری…
بیشتر بخوانید...

پرسش و پاسخ روان شناسی

بخش پرسش و پاسخ روان شناسی را  در به دخت شروع کردیم. سوالات شما را دکتر صمد شاه محمدپور، کارشناس و مشاور خانواده و عضو هیات علمی دانشگاه پاسخ داده است. دوستانی که به سوالات شان پاسخ داده شده، ولی به دنبال توضیح دقیق تر یا مشاوره حضوری…
بیشتر بخوانید...