آرشیو دسته بندی

خبر

اعلام شماره حساب بهزیستی برای کمک به زلزله زدگان

مدیر روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور گفت: شماره حساب مشار کتهای مردمی استان کرمانشاه بانک ملت 2345363800 و 90190بانک ملت شماره مشارکتهای مردمی بهزیستی کشور آماده دریافت کمک های مالی هموطنان برای زلزله زدگان است.
بیشتر بخوانید...

اظهار نگرانی مقام ارشد وزارت بهداشت از افسردگی در میان زنان

با وجود افزایش سن امید به زندگی زنان، میزان ناتوانی در جامعه زنان بیش از مردان است و اختلالات روانی از جمله طیف وسیع آن که افسردگی است، مهمترین عامل ناتوانی در بین زنان ایران است. این مطلب را مشاور وزیر بهداشت در امور زنان می گوید
بیشتر بخوانید...