آرشیو دسته بندی

داستان

داستان کوتاه/ قصاص

فاطمه دانشور جلیل نویسنده فعال در حوزه دفاع مقدس و صاحب آثار داستانی در سایت ها و مجلات ادبی است. مجموعه داستان کوتاه "مرخصی اجباری" و "بهترین بابای دنیا"از او به چاپ رسیده و "گردان سیاهپوش" و "محمد رضای من" کتاب های دیگریست از دانشور در…
بیشتر بخوانید...

داستان بلند/ مدافع عشق4

  دو کوهه حسینیه باصفایی داشت که اگر آنجا سر به سجده می گذاشتی، بوی عطر از زمینش به جانت می نشست. سر روی مُهر می گذارم و بوی خوش را با تمام روح و جانم می بلعم. "اگر اینجا هستم همه از لطف خداست. الهی شکرت!" فاطمه گوشه ای دراز کشیده و…
بیشتر بخوانید...