آرشیو دسته بندی

داستان

داستان بلند/ مدافع عشق4

  دو کوهه حسینیه باصفایی داشت که اگر آنجا سر به سجده می گذاشتی، بوی عطر از زمینش به جانت می نشست. سر روی مُهر می گذارم و بوی خوش را با تمام روح و جانم می بلعم. "اگر اینجا هستم همه از لطف خداست. الهی شکرت!" فاطمه گوشه ای دراز کشیده و…
بیشتر بخوانید...

داستان/ آی. وی. اف.

معصومه کنشلو در رشته ی زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرده و کارش را در عرصه ی نویسندگی با چاپ داستان کوتاه ” به رنگ حنا” در مجله کیهان بچه ها آغاز نموده است. وی در جشنواره داستانی بسیج هنرمندان و نیز جشنواره مشکات موفق به کسب رتبه شده است.
بیشتر بخوانید...