داستان کوتاه / پایان یک خستگی

مهسا شمسی پور کارشناس رشته ارتباطات اجتماعی است و از شاگردان استاد راضیه تجار در داستان نویسی. سه داستان کوتاه ز وی در سال 1393منتخب جشنواره پایداری و بعد از آن، توسط انتشارات هزاره ققنوس چاپ شد ه است.

داستان/ بوی کباب

مهسا شمسی پور کارشناس رشته ارتباطات اجتماعی است که از سال 1393 وارد وادی داستان نویسی شد با شرکت در کلاس داستان نویسی استاد تجارشد. سه داستان کوتاه منتخب جشنواره پایداری از او چاپ شده است.