نکات بهداشتی مهم در زمان قاعدگی/۱

دوران قاعدگی یکی از مهم ترین دوره‌های زندگی هر خانمی است و از آنجا که به‌ طور معمول، خانم ها را یک هفته در ماه درگیر می ‌کند، رعایت نکات بهداشتی در این ایام اهمیت ویژه‌ای از نظر سلامتی خانم ها دارد.