داستان/ چراغ قرمز

ندا خیریان کارشناس رشته ی مدیریت دولتی از سال 1387 بطور جدی وارد حوزه داستان نویسی شد. او قصه نویس کودکان هم هست ومجموعه ای از داستان های کوتاه اجتماعی از خیریان در دست چاپ است.