داستان کوتاه/ کلاب فوت

معصومه کرمی از سال 1393 به طور جدی داستان نویسی را دنبال کرد و از سال 1394 وارد کلاس های نقد استاد راضیه تجار شد. از او چندین داستان کوتاه از جمله "رسم زمانه" و "رویا به باف" به چاپ رسیده است.

داستان/ دیه

معصومه کرمی در فروردین سال 1354 در شهر تهران چشم به جهان گشود. از سال 1393 به طور جدی داستان نویسی را دنبال کرد و از سال 1394 وارد کلاس های نقد استاد راضیه تجار شد. از او چندین داستان کوتاه از جمله "رسم زمانه" و "رویا به باف" در مجله ی زن…