رایحه خوش پیوند” محمد” و”خدیجه” به آسمان می رسد

ازدواج محمد (ص) و خدیجه(س) چگونه صورت گرفت؟ خواستگاری، مراسم ازدواج، مهریه... خدیجه ثروتمندترین و پاک ترین زنان قریش بود و محمد امین جز راستگویی و امانتداری سرمایه ای نداشت. این دو چگونه با هم همپیوند شدندد؟

اینک خدیجه در کنار ” آسیه” و “مریم” است

روز دهم ماه رمضان پس از آن که پیامبر خدیجه را در ردایی بهشتی نهاد و به خاک سپرد، برای بی تابی ها فاطمه جبرئیل فرود آمد و گفت:« پروردگارت فرمان مي‌دهد که سلام ما را به "فاطمه" برسان و به او بگو مادرش،" خديجه"، اينک در بهشت زيبا و پر طراوت…

اقامتگاه مروارید گون بانو در بهشت آماده می شود

دوران شعب ابی طالب تمام شد اما خیلی سخت و حالا جسم بانو تحليل ‌رفته بود و روحش کمال يافته بود و آماده رفتن بود؛ رفتنی که برای پیامبر و دخترش و برای مسلمین بسیار گران بود مخصوصا که با رفتن ابوطالب فاصله کمی داشت این رفتن.

۳۷ سال است که از بنت الهدی خبری نیست

بنت الهدی صدر مثل برادرش دانشمند بود و انقلابی و اهل قلم و همراه برادر دستگیر و شهید شد، اما محل پیکر شهید سیدمحمدباقر صدرمعلوم شد و از پیکر پاک شهید بنت الهدی صدرهیچ اثری به دست نیامد. این اوج مظلومیت شخصیت بزرگی بود که موسس و مدیر مدارس…