یک سوال از معاونت امور زنان و خانواده:

شعار دفاع از حقوق زنان تا کی؟!

آیا ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعی زنان و احقاق حقوق تضییع شده زنان که در همین روزهای اخیر از سوی مقام مسئول معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بعنوان هدف راهبردی این معاونت مطرح شد، فقط یک شعار است یا برای تحقق عملی آن در جایی مثل بازداشت و زندانی کردن بی دلیل و رفتارهای موهن دولت امریکا با مرضیه هاشمی باید وارد عمل شد؟
شاید هم منزلت اجتماعی و حقوق زنان تعریف دیگری دارد، تعریفی که مصداقش منزلت یک بانوی انقلابی فعال در حوزه رسانه و حقوق او که از سوی دولت امریکا پایمال می شود، نیست!

0

خبر بازداشت و زندانی شدن مرضیه هاشمی خبرنگار و مجری توانای پرس تی وی در امریکا در صدر اخبار دو روز اخیر رسانه های کشور بوده است.

این که شبکه پرس تی.وی و همکاران مرضیه هاشمی در این مورد به موضع گیری و فعالیت رسانه ای بپردازند، امری کاملا طبیعی و مطابق با ماموریت این شبکه است.

این که همه اهالی رسانه اعم از رسانه های داخلی و بین المللی به این اقدام که نقض آشکار حقوق بشر و متناقض با مصونیت اهالی رسانه است، اعتراض کنند، واکنشی بجا و حرفه ای محسوب می شود.

 این که سازمان های مختلف غیردولتی زنان به این رفتار غیرقانونی و خلاف شئون انسانی و اخلاقی دولت امریکا انتقاد جدی داشته باشند و خواستار رفع شرایط دشوار کنونی این  زن خبرنگار مسلمان شوند، کاری صواب و اصولی است.

اما سوالی در این میان مطرح است که:

چرا متولیان امور زنان و خانواده دولت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این رویداد سکوت اختیار کرده اند؟ متصدیان حقوق شهروندی که معمولا در موارد مشابه و حتی کم اهمیت تر از این، به موضع گیری و اقدام دست می زنند، چرا در این مورد واکنشی نشان نمی دهند؟

آیا مرضیه هاشمی یک زن مسلمان انقلابی ایرانی – امریکایی نیست و آیا نقض آشکار حقوق او به عنوان یک زن خبرنگار اهمیتی ندارد و برای احقاق همه حقوق تضییع شده این بانوی مسلمان ازسوی امریکایی ها نباید از سوی معاونت اموز زنان و خانواده ریاست جمهوری موضع گیری، حرکت و اقدامی صورت پذیرد؟  

آیا رفتار موهن و توام با تحقیر و خشونت پلیس فدرال امریکا با مرضیه هاشمی از مصادیق نقض امنیت یک زن مسلمان نیست و نبایستی نسبت به آن واکنش مناسب از سوی سازمان مربوطه بروز کند؟

آیا ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعی زنان و احقاق حقوق تضییع شده زنان که در همین روزهای اخیر از سوی مقام مسئول معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بعنوان هدف راهبردی این معاونت مطرح شد، فقط یک شعار است یا برای تحقق عملی آن در جایی مثل بازداشت و زندانی کردن بی دلیل و رفتارهای موهن دولت امریکا با مرضیه هاشمی باید وارد عمل شد ؟

شاید هم منزلت اجتماعی و حقوق زنان تعریف دیگری دارد، تعریفی که مصداقش منزلت یک بانوی انقلابی فعال در حوزه رسانه و حقوق او که از سوی دولت امریکا پایمال می شود، نیست!

فرزانه حکمت /انتهای متن/