آمار زنان سالمند تنها، در کشور ۴ برابر مردان است

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: آمار زنان سالمند تنها ۴ برابر مردان سالمند تنها در کشور است و این مسئله به مفهوم زنانه شدن سالمندی است.

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محسن سلمان نژاد رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین برآوردها، کمتر از 2 دهه دیگر جمعیت سالمند ایران 2 برابر می شود و نداشتن برنامه ریزی مناسب، بحران سختی را در حوزه سالمندی  برای این افراد رقم می زند.

سلمان نژاد ادامه داد: مسئله افزایش جمعیت سالمند یکی از مواردی است که امروزه بسیاری از کشورهای دنیا با آن روبرو هستند و  متاسفانه ایران نیزاز این موضوع مستثنی نبوده اما نکته مهم این است که  میزان زنان سالمند تنها،4 برابر مردان سالمند تنها، در کشور است.

وی یادآور شد: تبادل نظر مسئولان ایران در حوزه سالمندی، با کشورهای توسعه یافته و استفاده از تجربیات آنها در مباحثی چون  رشد جمعیت و سیاست گذاری این مسئله، یکی از مواردی است که می تواند برای برنامه ریزی دقیق تر و اصولی تر در کشور ما مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه در حال حاضر 7 و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند، افزود: به ازای هر 106 سالمند زن، 100 سالمند مرد وجود دارد و متاسفانه باید بگویم که امروزه موضوع زنانه شدن سالمندی در کشور رو به گسترش است.

سلمان نژاد خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار حوزه سالمندی در سال 95 آمار مردان مجرد سالمند کشور 5 درصد و زنان مجرد سالمند کشور  20 درصد بود.

وی اضافه کرد: مسئولان و فعالان حوزه سالمندی در دستگاه های مختلف، باید برای بهره مندی از ظرفیت قابل توجه این حوزه برنامه ریزی کنند و برای بهبود شرایط سالمندان کشور قدم بردارند.

/انتهای متن/