تهنیت به همسران شهدای مدافع حرم

داعش با همه یال و کوپال و هیمنه دروغینش به آخر خط رسید و به خاک سیاه نشست.
خدا را شکر می کنیم از این پیروزی بزرگ و تبریک می گوییم آن را به شهیدان مدافع حرم که با هنرنمایی قهرمانانه شان نقشی پررنگ در این پیروزی داشتند و هم تهنیت ما نثار همسران شهیدان که همراه و همپای این قهرمانان در رزم دلاورانه و پیروزی بزرگ شان بودند.
اما حالا فقط وقت شادی نیست بر این پیروزی، هنگام هشیاری و آمادگی هم هست برای روزهای در پیش و نقشه های دوباره برای امت ما.

0

حدود شش سال است که غده سرطانی خطرناک داعش در پیکره منطقه ما بروز کرده است.

 مدت شش سال است که برای از میان برداشتن این غده و فاجعه بزرگ،  رزمنده های جان برکف از کشورهای مختلف اسلامی راهی میدان جنگ با این تکفیری های غدار و بی رحم شده اند. از ایران اسلامی و از میان جوانان پاکباخته ایرانی هم بسیاری راهی شدند به  قصد دفاع از حریم اهل بیت، گاهی در عراق و گاه در سوریه.

حالا دلاوری ها و فداکاری های این مردان به ثمر نشسته است. حالا داعش با همه یال و کوپال و پشتیبان و عِده و عُده که امریکا و اسرائیل و همدستان منطقه ای شان برای شان تدارک دیده بودند، به خاک سیاه نشسته است و از صفحه روزگار و از نقشه منطقه محو شده است.

این پیروزی بزرگ است، به همان بزرگی که توطئه داعش و خطر آن برای منطقه ما و مردم مسلمان در این سال ها بوده است.

این پیروزی بزرگ را که قطعا با یاری خدا حاصل شده،  باید به شهیدان تبریک گفت که در راه نابودی داعش دل به دریای آتش زدند و از خطر نهراسیدند و رفتند و جنگیدند تا شهادت، اسارت و …

این پیروزی را به مادران و همسران این شهیدان هم باید تهنیت گفت که در راهی کردن این دلاوران به جبهه و پشتیبانی از رزم مردانه شان نقش بسیار پررنگی داشتند.

ما بیش از دو سال است که هر جمعه سایت به دخت را متبرک کرده ایم به نام و یاد یکی از این مردان مرد و شیرزن هایی که شریک آنها بوده اند در این قیام که مردان شان کرده اند.

دو سال است که سایت به دخت تلاش کرده که پیام  خون بناحق ریخته شهیدان مدافع حرم را از زبان پاک همسران شان به همه برساند.

دو سال است که ما از لابلای کلمات زیبای این زنان که در وصف مردان شان گفته اند به تماشای تابلویی نشسته ایم خیلی قشنگ و تماشایی از چهره این شهیدان.

دوسال است که با کمک این زنان معنای عشق و وفاداری و مسئولیت را نسبت به همسر و خانواده در زندگی شهیدان حرم دریافته ایم و به این همه صفا و پاکی و خلوص شان غبطه خورده ایم که زن و فرزند را با همه دل مشغولی  و وابستگی که بدیشان داشته اند ، بخدا سپرده اند و برای انجام تکلیف و دفاع از حرم اهل بیت و عمه سادات به میدان های رزم پرخطر شتافته اند. 

حالا که نصر خدا رسیده و پیروزی به دست آمده است، وقت تبریک و تهنیت است به این زنان که همراهان صدیق و صادق شهیدان مدافع حرم بوده اند.

حلاوت این پیروزی بزرگ نوش جان شان.

در این بهار پیروزی جای شهیدان شان خالی است . البته که شهیدان هستند و حاضرند در همین لحظه و شریک شادی شریک زندگی شان هستند در این پیروزی و پابپای همسرشان راضی و سربلندند از افتخارآفرینی که کردند و سهمی که در این پیروزی داشتند.

اما همین حالا که تبریک می گوییم به این عزیزان نورچشم مان، باید  این هشدار را هم به آنان و هم به همه آنها که دل در گروی دین و انقلاب اسلامی دارند، بدهیم که باید همچنان هشیار باشیم و آماده برای هر موج دیگر سهمگین از توطئه و خطر که بسوی امت اسلامی می آید از سوی بدخواهان بداندیش و بدکار برای زحمت و اذیت و نابودی این امت .

پس ما هم شادیم از این پیروزی همراه با شهیدان و همسران شان ، هم هوشیار و آماده ایم برای هر آنچه از نقشه های جدید که در پیش رو هست بر علیه ما و تمامیت و هویت و دیانت ما.

/انتهای متن/