گزارش تصویری، اربعین 96

گزارش تصویری سایت به دخت، از همایش میلیونی اربعین 96در گردهمایی اربعین گروه‌های مسلمانان شیعه، مسلمانان سنی، مسیحی، ایزدی و دیگر آیین‌ها حضور داشتند.

0

/انتهای متن/