۶ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی استخدام شدند

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۶ هزار پرستار در یک سال گذشته برای بیمارستانها و بخشهای جدید مراکز درمانی دولتی از طریق این هیات استخدام شدند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، عباس حسنی  افزود: کمبود نیروی انسانی و به خصوص کمبود پرستار یکی از مشکلات جدی بیمارستانهای دولتی تابعه دانشگاههای علوم پزشکی است و از طرفی دولت نمی‌تواند بیش از این بزرگ شود و تامین این نیاز از طریق استخدام رسمی و پیمانی میسر نیست.

وی ادامه داد: از طرفی شرکتهای جذب نیرو و پرستار که نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستانها را به صورت شرکتی تامین می‌کنند نیز مشکلات زیادی دارند و توانمندی و ظرفیت آنها محدود است.

حسنی گفت: برای حل این معضل قدیمی و برای ساماندهی نیروی انسانی در بیمارستانهای دولتی از سال گذشته در زیر مجموعه مرکز آوا پزشک در هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت یک موسسه با نام موسسه کارآفرینان آوا سلامت با هدف تامین نیروی انسانی متبحر و کارآمد به خصوص نیروی پرستار برای بیمارستانهای دولتی شکل گرفت.

رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت افزود: این موسسه فعلا فقط برای تامین نیروی پرستار مورد نیاز بیمارستانهای دولتی تابعه دانشگاههای علوم پزشکی فعالیت می‌کند و در یکسال فعالیت خود تاکنون با حدود شش هزار پرستار قرارداد بسته و آنان را برای فعالیت در بیمارستانهای دولتی استخدام کرده است.

حسنی گفت: هدف این موسسه این نیست که رقیبی برای شرکتهای فعال در عرصه تامین نیروی انسانی بیمارستانها باشد و بخواهد بر بازار نیروی انسانی مراکز درمانی احاطه پیدا کند، شرکتهای دیگر می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و هر جا خلاء و نیازی وجود داشت و دانشگاه علوم پزشکی درخواست کرد، این موسسه زیر نظر هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت وارد عمل می‌شود.

وی اضافه کرد: در واقع موسسه کارآفرینان آوا سلامت وابسته به هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت برای کمک به ساماندهی نیروی انسانی به خصوص پرستار بیمارستانها تاسیس شده و به هیچ عنوان به دنبال سود و بهره اقتصادی نیست و همین که این موسسه از نگاه قانون تجارت زیان ده نباشد و بتواند حقوق،‌مزایا و اضافه کار نیروهای بکارگیری شده را به موقع پرداخت کند،حق لباس آنها را بدهد و مالیات را پرداخت کند، کفایت می‌کند.

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت گفت: هدف اصلی از ورود این موسسه به بازار تامین نیروی انسانی رفع کمبود نیرو و افزایش رضایتمدی مردم و پرستاران در بیمارستانهاست.

وی درباره تاخیر در پرداخت حقوق پرستاران نیز گفت: تمام حقوق و مزایایی که پرستاران رسمی و پیمانی در بیمارستانهای دولتی دارند به پرستاران استخدام شده از طریق موسسه کارآفرینان آوا سلامت تعلق می‌گیرد و بیشترین میزان تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای آنان نیز در بهمن ۹۴ با چهار روز تاخیر بود که امیدواریم در سال ۹۵ این چهار روز تاخیر را هم نداشته باشیم.

وی ادامه داد: پرستاری کاری بسیار سخت و پر مسئولیت است و اگر حقوق و مزایای این نیروها با تاخیر پرداخت شود یا هر نوع اجحافی در حق این نیروها بشود هم موجب کاهش رضایتمندی آنان می شود و هم به میزان رضایتمندی مردم از خدمات بیمارستانی آسیب می‌زند.

حسنی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره منبع تامین حقوق پرستاران نیز گفت: هیچ منبع دولتی برای پرداخت حقوق این پرستاران وجود ندارد و همه هزینه‌ها از مجل درآمد اختصاصی بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی طرف قرارداد تامین می‌شود.

وی افزود: تاکنون موسسه کارآفرینان آوا سلامت وابسته به هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت با ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی برای تامین نیروی انسانی پرستار قرارداد بسته است.

وی گفت: فقط برای دانشگاههای علوم پزشکی که درخواست تامین نیرو داشته باشند،نیرو استخدام می‌کنیم و هیچ ولعی برای اینکه بازار نیروی انسانی را به سمت یک موسسه ببریم، نداریم.

محمد میرزابیگی، معاون پرستاری وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی پیش از این اعلام کرده بود که هم اکنون حدود ۱۴۰ هزار پرستار در بیمارستانهای کشور مشغول به کار هستند و بر اساس نسبت استاندارد پرستار به تخت بیمارستانی، پزشک و جمعیت حداقل به ۱۰۰ هزار پرستار دیگر در کشور نیاز داریم.

به گفته وی، در قانون ارتقای بهره وری نیروی انسانی مزایا و مرخصی های ویژه ای برای پرستاران در نظر گرفته شده است که برای اجرای این قانون، تعداد پرستاران شاغل کشور باید حداقل به ۲۶۰ هزار نفر برسد و در این صورت کشور هم اکنون با کمبود ۱۲۰ هزار پرستار مواجه است.

کمبود پرستار در بیمارستانها موجب افزایش سختی کار آنان، فرسودگی و خستگی و افزایش امکان خطای آنان می‌شود و همین مسائل موجب کاهش رضایتمندی مردم و بیماران از خدمات پرستاری و مراقبتهای بیمارستانی می‌شود.

هم اکنون حدود ۱۱۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور فعال است که اگر استاندارد ۱٫۸ پرستار به ازای هر تخت را که سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پذیرفته است، مبنا قراردهیم باید هم اکنون حداقل ۲۰۰ هزار پرستار شاعل در بیمارستانها داشته باشیم که البته این استاندارد برای بخشهای مراقبتهای ویژه بیشتر است، ضمن اینکه تختهای بخشهای اورژانس و اتاق عمل در این سرشماری لحاظ نشده بنابراین نیاز بیمارستانهای کشور به پرستار بیش از این تعداد است.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده