سیبی که هرگز قهوه ای نمی شود

«سیب قطب شمال» نام گونه ای از سیب است که پس از تحقیقات فراوان و اصلاحات ژنتیکی بسیار توسط یک شرکت کانادایی به بازار عرضه شده است. این سیب پس از برش خوردن و در معرض اکسیژن قرار گرفتن به هیچ وجه تغییر رنگ نمی دهد و قهوه ای نمی شود. این شرکت هدف از تولید این سیب را افزایش مصرف سیب و کاهش زباله های مواد غذایی عنوان کرده است.

0

/انتهای متن/