خطرناک ترین جاده دنیا

جاده بی بورت، در ترکیه عنوان خطرناک ترین جاده جهان را از آن خود کرد. این جاده توانست ،عنوان خطرناک ترین جاده دنیا را از “جاده مرگ” در بولیوی برباید.

0

این جاده 3 هزار و 945 کیلومتری دارای 29 پیچ تند و خطرناک و بدون حفاظ جاده ای است و در رشته کوههای “Sognali” قرار دارد.

این جاده هراس انگیز در سال 1916 توسط سربازان روسی ساخته شده است.

اگرچه جاده مرگ بولیوی که جنگل های آمازون را به شمال بولیوی متصل می کند، تاکنون هزاران توریست را به چالش کشیده و سالانه 300 کشته می دهد اما این جاده واقع در ترکیه که به خاطر سختی مسیر تاکنون بیشتر مورد استفاده بومیان موتورسوار بوده است در جدیدترین نظرسنجی ها خطرناک ترین جاده دنیا محسوب می شود./انتهای متن/