شکستن رکورد بلندترین مجسمه شنی دنیا

یک آژانس مسافرتی برای این که برای جذب گردشگر و مسافر تبلیغ کند، بلندترین مجسمه شنی دنیا را در مدت یک هفته ساخت و رکورد گینس را برای بلندترین مجسمه شنی دنیا شکست! آن ها برای ساخت این مجسمه 17 متری از 3500 تن شن و ماسه استفاده کردند! این حجم از شن و ماسه با استفاده از 168 کامیون در مدت دو هفته به محوطه آژانس منتقل شد تا مجسمه ساخته شود.

0