محرم در دیگر کشورهای جهان+عکس

با فرا رسیدن ماه محرم و شهادت مظلومانه امام حسین (ع) شیعیان جهان از گوشه و کنار با برپایی مراسم عزاداری امام حسین یاد رشادت های امام حسین و یارانش را گرامی می دارند. در برخی کشورهای با وجودی که تعداد شیعیان به اندازه تعداد انگشت های دست هم نمی رسد اما عزاداری امام حسین با همان تعداد کم نیز برگزار می شود.

0

لبنانترکیه

اردن

محرم در شبه‌قاره هند

انگليس

/انتهای متن/