رقیه های زمانه ی سرزمینم…

روز سوم مُحــرم ، روز دخترانِ شهداست
رقیه بودن زمان و مکان نمی شناسد،
هر دخترک یتیمی طلب بابای شهیدش را دارد، دیروز زهرای سه ساله ای و امروز دختران شهدای مدافع حرم که چشم در چشمان پدری که در قاب عکس مانده است درد دل می کنند.

0

شهید مدافع حرم محمودرضا بیضایی و دخترش

 شهید مدافع حرم مصطفی صدرزادهشهید مدافع حرم سجاد عفتیشهید مدافع حرم میثم نجفی و دخترششهید مدافع حرم عبداالله باقری و دخترانش

/انتهای متن/