موافقت فدراسیون جهانی اسکی روی آب برای حضور بانوان اسکی با پوشش اسلامی

فدراسیون انجمن های ورزشی از موافقت فدراسیون جهانی اسکی روی آب برای حضور بانوان اسکی روی آب ایران با پوشش اسلامی خبر داد

0

به گزارش به دخت به نقل از فدراسیون انجمن های ورزشی، با رایزنی انجمن اسکی روی آب ایران و مکاتبات انجام شده، فدراسیون جهانی به طور رسمی مجوز بانوان کشورمان با حجاب اسلامی را در رقابت های بین المللی صادر کرد و از این پس ملی پوشان اسکی روی آب ایران در بخش بانوان با لباسی که از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد تائید قرار گرفته حضور خواهند یافت.
«علیرضا مهر صادقی» و «عباس ناطق نوری» عضو کمیته فنی کنفدراسیون آسیا هستند.

/انتهای متن/