زهرا شجاعی رییس کتابخانه ملی می شود

دکتر زهرا شجاعی تا ساعاتی دیگر با حکم رییس‌جمهور، رییس کتابخانه ملی می‌شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از قلم، زهرا شجاعی رئیس اسبق مرکز امور زنان تا ساعاتی دیگر با حکم رییس‌جمهور،رییس کتابخانه ملی می‌شود.

۶۳۱۶_۳۹۷

دکتر زهرا شجاعی یکی از بانوان فعال در حوزه زنان است و سمت های مختلفی مانند ریاست مرکز امور زنان، مشاور وزیر آموزش و پرورش، مشاور وزیر کشور و در نهایت و رییس مرکز امور مشارکت زنان طی سال های ۷۶ تا ۸۴ را در کارنامه خود دارند.

/انتهای متن/