امسال عید، کتاب عیدی بدهیم

بهتر است برای اینکه دستی در باروری شعور ملی و میهنی مان داشته باشیم به فرزندانمان و یا به کودکانی که رسیدن سال نو را برای گرفتن عیدی های جور واجور انتظار کشیده اند کتاب هدیه بدهیم

0

نسیم شهسواری/

این میتواند یک آغاز برای رسیدن به آرزوی فرهنگی دیرینه ما باشد.

بچه که بودم روزهای اول سال بی قرار بودم تا مهمانی خانه مادر جان بشود و عمه جان با کیسه ای پر از کادو در را باز بکند و بیاید تو وما بچه ها به صف بشینیم و منتظر بشویم تا عمه کادوی آن سال ما را بدهد، یک چیز جالبی که کادوهای عمه داشت این بود که عیدی هایش هیچ وقت پول و لباس و عروسک نبود، عیدی عمه همیشه یا کتاب بود یا بازیهای فکری و به قول امروز خودمان محصولات فرهنگی، هیچ وقت آن نوروزی که سال اول دبستان بودم را فراموش نمیکنم، کتابی را که آن سال عید عمه جان به من هدیه داد آن سال من را و شاید بهتر است بگویم  راه زندگی من را درست کرد و حالا هر وقت کتابی را ورق میزنم به یاد اولین کتابی میافتم که خوانده ام همان عیدی سال اول دبستان، خنده ای میکنم و در ته دلم ذکر خیری میکنم از عمه مهربانی که خوب بودن، کتاب خوان بودن و سعی برای بهتر شدن و دانایی را به من آموخت، این روزها که خودم خاله و عمه شدم و باید به خواهر زاده ها و برادر زاد ه هایم عیدی بدهم درسی را که از عمه جان گرفتم را فراموش نکرم و کتاب انتخاب من برای شاد کردن دل کودکانی است که بی صبرانه در انتظار گرفتن عیدی های سال نو خود هستند.

 کتاب هدیه دادن یعنی ما به قدر توان خودمان دستی در بهبود اوضاع جامعه مان داشته باشیم .

باید این مهم را بارها و بارها به خودمان گوشزد کنیم که بارور شدن و رشد شعور جمعی یک حرکت ناگهانی نیست، بارور شدن و رشد شعور فرهنگی ما اختصاص به فرد، افراد و یا گروه خاصی ندارد و همه ما در مقابل آن مسئولیم ما باید باروری فرهنگمان را از فرزندانمان شروع کنیم.

سال نو است و بازار هدیه دادن و هدیه گرفتن گرم گرم است.

بهتر است برای اینکه دستی در باروری شعور ملی و میهنی مان داشته باشیم به فرزندانمان و یا به کودکانی که رسیدن سال نو را برای گرفتن عیدی های جور واجور انتظار کشیده اند کتاب هدیه بدهیم.

این میتواند یک آغاز برای رسیدن به آرزوی فرهنگی دیرینه ما باشد.

این آرزو که کتاب و کتابخوانی در میان کودکان، نوجوانان، جوانان و همه مردم ما به یک رسم خوشایند تبدیل شود.

اگر میخواهیم نقشی در رشد فرهنگ و دانایی داشته باشیم باید به فرزندانمان بیاموزیم که کتاب ارزشمند ترین هدیه دنیاست، کودکانی را میشناسم که اگر به آنها کتاب هدیه بدهی به قول خودمان لب برمیچینند و داشتن یک عروسک و یا یک لباس و یا حتی پول را  به داشتن کتاب ترجیح میدهند، حواسمان باشد که اگر رابطه فرزندانمان با کتاب رابطه خوبی نیست این جدایی و دوری از کتاب از مادران و پدران خانواده آغاز میشود، یادمان  باشد به فرزندانمان بیاموزیم که کتاب ارزشمند ترین کالا دنیاست که اگر اینگونه کنیم به آنها زندگی هوشمندانه و هدفدار و فردایی بهتر و زیباتر را هدیه داده ایم.

/انتهای متن/