من عروس کردستان می شوم

عروس کردستان کسی نیست جز لیلی قاسم حسن دختر کرد روزنامه نگاری بود که در بغداد در رشته جامعه شناسی درس می خواند. او به همراه نامزدش بوسیله حزب بعث دستگیر و زندانی شد و بی محاکمه محکوم به اعدام و شهید شد.

0

حیات مرادی/

لیلی قاسم حسن در شهر خانقین در 27 ماه کانون اول در سال 1952 میلادی متولد شد.

پدر شهیده لیلی کارگر ساده در شرکت نفت خانقین بود.پس از بازنشستگی خانواده لیلی در بغداد ساکن شدند و او در بغداد جامعه شناسی را در دانشکده ادبیات و  علوم انسانی تحصیل نمود.

در حین تحصیل لیلی به کار در روزنامه مشغول شد.

برادر لیلی سام و نامزد لیلی جواد الهماوندی از اعضای گروه حزب دموکراسی کردستان بودند.

در 29 ماه نیسان سال 1974م. حزب بعث او و نامزدش جواد و عده ای از دوستان شان نریمان فواد مستی و آزاد سلیمان را دستگیر کردند.

لیلی در دیدار خانواده اش که با او در زندان صورت گرفت، از آنان درخواست کرد بار دیگر برای او یک قیجی و لباس های جدید بیاورند.

در دیدار بعدی خانواده لیلی لوازم مورد نیازش را برای او آوردند. در همین دیدار بود که لیلی با قیچی موهایش را کوتاه کرد و آن را به خواهرش داد که پس از مرگش نشانه استقامت و پیروزی او باشد. وقتی خواهر لیلی دلیل این کار را از او سوال کرد، لیلی گفت بعد از چندین روز من عروس کردستان می شوم.
در  12  ماه ایار سال 1974م حزب بعث او و شوهرش را محکوم به اعدام نمود بدون آنکه برای آنان دادگاهی تشکیل دهد.

پس از دو هفته لیلی اعدام شد و در روز بعد هم جسد او را به خانواده اش تحویل دادند در حالی که بدن وی به خاطر شکنجه بسیار جراحات سختی دیده بود.

پیکر شهید لیلی  را در نجف در قبرستان شریف وادی السلام به دور از وطنش کردستان و مردمش دفن کردند.

/انتهای متن/