توضیح مولاوردی به برخی مدعیان مسلمانی

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به برخی مدعیان مسلمانی در صفحه شخصی اینستاگرام خود پاسخ داد.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: شب شهادت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) مطلبی از یک کانال دیگر با ذکر منبع در همین کانال ذکر شده بود که در آن مطلب به جای کلمه «شهادت» از کلمه « وفات» استفاده شده بود که به رسم امانت عیناً کار شد و همان شب بخشی از آن مطلب در حساب توئیتری منتسب به اینجانب هم بازنشر شد.
این در حالی است که قبل و بعد از آن پست کلمه «شهادت» در همین کانال چند بار تکرار شده است. این موضوع در یکی دو روز اخیر به رغم اصلاحی که صورت گرفته از سوی برخی مدعیان مسلمانی! دستاویز هجمه و تخریب گسترده ای در فضای مجازی قرار گرفته است.
اگر این همه حساسیتی که برای کاربرد یک لغت و واژه نشان داده می شود تا جایی که برخی آن را به تطهیر مامون نسبت داده اند!، در پیروی از سیره عملی و نحوه و میزان کاربست بیانات، آموزه ها و رهنمودهای آن امامان همام در زندگی فردی و اجتماعی و تحقق حقوق انسان ها قدری تامل می شد، به یقین روزگار همه ما خوش تر از این بود!
در پایان ماه صفر برای کسانی که مصداق «فی قلوبهم مرض» هستند و مدام «عرض خود می برند و زحمت ما می دارند»، آرزوی شفای عاجل دارم.

/انتهای متن/