حریم خانه حفاظت می‌خواهد

روز تکریم خانواده بهانه ی خوبی است تا همه ی ما نگاهی به عملکردمان برای صیانت از حریم امن خانواده داشته باشیم؛ نگاهی به دور از ژست های روشنفکرانه ی امروزی که ما را به دنیای تلخ تنهایی ها و جدایی‌ها دعوت و از حریم امن خانواده دور می‌کند.

0

نسیم شهسواری/

بعضی روزها در تقویم‌ها هستند، بعضی روزها که ما آن‌ها را نمی‌بینیم و همین روزها گاهی می‌تواند بهانه‌ای برای درست دیدن باشند، بهانه‌ای برای آنکه به بعضی از چیزها که به خیال خودمان در زندگی‌مان عادی و تکراری است نگاهی نو کنیم؛ بعضی نعمت ها چون از روز اول در زندگی مان وجود داشته اند و چون بیش از حد با آن در ارتباطیم، شاید کمتر به اهمیت آن‌ها پی برده باشیم و چه‌بسا کمتر به وجود آن‌ها توجه کرده باشیم.

یکی از این نعمت ها که شاید خیلی از ما آن را نادیده گرفته‌ایم، خانواده است، خانواده تنها یک گروه چندنفری که باهم در زیر یک سقف زندگی می‌کنند نیستند، خانواده یک حریم امن است که تا آن را از دست ندهی، ارزش آن را احساس نمی‌کنی.

روی سخنم با همه ی مادران، پدران و فرزندان است، روی سخنم با خود شماست، شمایی که شاید این روزها، اسیر شعارهای رنگارنگ دنیای مدرنی شده‌اید که شما را به داشتن زندگی فراخانوادگی دعوت می‌کند.

روی سخنم با شماست، با شما مادری که اسیر شعارهایی شده‌اید که شما را به زندگی فرا آشپزخانه‌ای و آزادی‌های زنانه دعوت می‌کند.

روی سخنم با شماست، با شما پسر یا دختری که حریم ناامن خصوصی‌ات روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و این گستردگی خصوصی، برای تو با یک دوری وصف‌ناپذیر از محیط امن خانواده همراه می شود.

شاید باور نکنید اما کسانی که خواستار هرج‌ومرج در جامعه ی ما هستند، آن‌هایی که می‌خواهند بنیادهای اساسی یک زندگی ایرانی و اسلامی را هدف بگیرند، تنها نگاه شان به جمع دوستانه ی خانواده ماست. آن‌ها می‌نشینند، حرف‌های روشنفکرانه می‌زنند و ما را به دنیای تلخ تنهایی ها و جدایی‌ها دعوت می‌کنند. آن‌ها تمام‌کارهای به‌ظاهر کوچکی را که ما در زندگی روزمره برای گرم نگه داشتن کانون خانواده انجام می‌دهیم، ناپسند می‌دارند و ما را به ترک همین کارها دعوت می‌کنند و ما غافلیم و آنان آگاه که همین ‌کارهای به‌ظاهر کوچک، حریم امن خانواده ی ما را می‌سازد.

روز تکریم خانواده بهانه ی خوبی است تا همه ی  ما نگاهی به عملکردمان داشته باشیم و ببینیم برای صیانت از حریم امنی به نام خانواده چه کرده‌ایم و چه‌کارهایی نکرده‌ایم.

این روز می‌تواند بهانه‌ای باشد برای ترک عادت‌ها و تغییر تفکرات و نگرش‌هایی که کانون گرم خانواده‌مان را سرد و بی‌رمق کرده است

این روز می‌تواند، روزی برای تصمیمات مشترک برای ساختن خانه‌ای امن باشد؛ خانه ای که حریم های آن محفوظ باشد.

حواس مان باشد این حریم امن صیانت می‌خواهد و حفاظت.

/انتهای متن/