محفل شعر آیینه بانو در فرهنگسرای اندیشه

امسال برای بزرگداشت روز زبان و ادب فارسی فرهنگسرای اندیشه شاهد محفل شعر “آیینه بانو” بود؛ یک خیزش زنانه با حضور و شعرخوانی بانوان زن شاعر و جمعی از ادب دوستان.

0

این روزها حضور زنان  در ادبیات و شعر و مضامین ناب ادبی ما بیشتر از پیش شده است ، اگر روزی از زنان جز رد پایی کوچک در ادب فارسی نبود این روزها زنان شاعر ما با طبع لطیف و  قلم گیرای شان برای خودشان صاحب سبکند و اندیشه و قلم .

شاید این روزها اگر گذاری در صفحات مجازی و دنیای واقعی بیاندازیم کم نباشند نشست ها و شب شعرها و محافل ادبی که زنانه هستند  و طبع موزون  شعر زنانه را به نمایش می گذارند.

behdokht1

روزهای  پایان شهریور ماه که می رسد ، همه برای بزرگداشت روزی که روز شعر و ادب فارسی است خیزی دوباره برمی دارند تا برای گرامی داشت زبانی که این روزها از گزند  در امان نبوده است کاری کرده باشند و امسال فرهنگسرای اندیشه شاهد یک خیزش زنانه برای بزرگداشت روز زبان و ادب فارسی بود؛ خیزشی که  در آن حرف از بانو بود و آیینه، محفل شعری که آیینه بانو نام داشت.

behdokht4

محفل شعر آيينه بانو که  با حضور جمعي از ادب دوستان و با شعر خوانی بانوان شاعری چون  فاطمه ناني زاد، فريبا يوسفي، فاطمه طارمي، عارفه دهقاني، مينا شيرخان و افسانه غياثوند همزمان با روز شعر و ادب پارسی در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، یک نشست صمیمانه بود که در آن شاعرانه های ناب زنانه شنیده شد.

behdokht5

جمع کوچک  و صمیمی بود که در آن زنان شاعرمان این روز بزرگ را با مردان همزبان شان سهیم بودند و علاوه بر زنان شاعر ایران ، این محفل صمیمی شعر خوانی،  میزبان شاعری از خطه ی افغانستان بود، محمد کاظم کاظمی شاعر معاصر افغان میهمانی بود که به حکم همزبانی در روزی که برای همه ی فارسی زبانان روزی بزرگ و ارجمند بود، آمد و شعر خواند و سخن گفت .

behdokht6

محفل شعر آیینه بانو شاید قدمی  کوچکی بود برای بزرگداشت زبانی که مضامین نابش مرزها را در نوردیده است. چرا که برداشتن قدم های کوچک بهتر از ایستادن و تماشا کردن است تا که  ببینیم شعرمان، زبان مان و ادبیات مان در لابلای شلخته نویسی های نوین غرق می شود.

behdokht9

این نشست ها و نشست های مشابه می تواند خط مقدمی باشد برای مبارزه با  آنانی که کاخ بلند ادب فارسی را نشانه گرفته اند .

 

منبع عکسها :fhnews.ir

/انتهای متن/