شادی‌آفرینی راهی ماندگار برای رسیدن به آرامش

آرامش حاصل از شادی‌آفرینی یک مزد عمیقِ معنوی برای کسانی است که لحظات شاد و احساس خوشایند در زندگی را برای همه آدم‌ها می‌خواهند. پس شادی‌آفرین زندگی دیگران باشیم تا خود به آرامش برسیم.

0

نسیم شهسواری/

عمو تراب دوران کودکی‌ام را هنوز به یاد دارم؛ عمو ترابی که همیشه می‌خندید و دستش و جیبش پر از شکلات و نخودچی و کشمش بود. عمو تراب در محله قدیمی که مادر جون زندگی ، یک بقالی داشت. هرروز وقت نماز، وقتی چادر سفید گلدارم را سرم می‌کردم و دست در دست مادر جون برای خواندن نماز ظهر و عصر به مسجد ته بازارچه می‌رفتیم، عمو تراب با خنده همیشگی‌اش در قاب در مغازه خود ایستاده بود و با آجیل، شیرینی و لبخند دل همه را شاد می‌کرد. گاهی حرفی می زد، لطیفه‌ای می‌گفت و خنده‌ای را بر لب رهگذران زیر بازارچه می‌نشاند. هیچ‌وقت ندیدیم که عمو تراب مهربان محله قدیمی ما ناراحت، نگران یا ناآرام باشد. روزی که از آن محله رفتیم، نگاهم را به دکان بسته‌شده عمو تراب دوخته بودم و خاطرات روزهای کودکی را مرور می‌کردم.

دیروز بعدازظهر وقتی میان صفحات دفترچه خاطراتم، صفحاتی را خواندم که در آن‌ها از عمو تراب و شکلات‌هایش نوشته بودم، با خودم فکر کردم که راز آن‌همه آرامش پیرمرد خندان محله ما چه بوده است؟

روزهای کودکی‌ام مثل برق از مقابل چشمانم گذشت، راز آرامش آن چشمانی که همیشه از خنده تنگ‌شده بود، با آن کلاه سبزرنگش، در سرور آفرینی‌اش بود.

راز آرامش سید تراب در این بود که همیشه سرور و شادی و شعف را در دل آدم‌های رهگذر بازارچه ایجاد می‌کرد.

سرور آفرینی، یک‌راه خوشایند برای داشتن دنیایی آرام است؛ دنیایی آرامی که تو آن را با دیگران به اشتراک می‌گذاری.

هر يک از ما براي شاد زيستن و شادی‌آفرینی به يک تصميم نياز داریم، به یک عزم راسخ که از میان همه گزینه‌های پیش روی مان شادی و شادی‌آفرینی را انتخاب کنیم.

این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم که بعد از یک دیدار دوستانه و خانوادگی و یا بعد از دیدن یک همشهری، هم‌محله‌ای، همکار و یا همکلاسی چه نشانی از خودمان را در ذهن و خاطر و روح و روان او به‌جای بگذاریم.

این انتخاب ماست که آدم‌ها با دیدن مان لبخندهای شان فروخورده شود و یا اینکه گل لبخند بر روی لب‌های شان شکوفه بزند.

شادی‌آفرینی یک‌راه ماندگار است برای رسیدن به آرامشی که این روزها خیلی از ما آن را در کانال‌های تلگرامی و کتاب‌ها و مقاله‌ها جستجو می‌کنیم.

آرامش حاصل از شادی‌آفرینی یک مزد عمیقِ معنوی برای کسانی است که لحظات شاد و احساس خوشایند در زندگی را برای همه آدم‌ها می‌خواهند.

شادی‌آفرین زندگی خود و دیگران باشیم تا همگان از باران آرام‌بخش شادی که ما بر آنها می باریم، در روزها و لحظه‌های زندگی‌شان بهره‌مند شوند و خود به آرامش پس از این باران برسیم.

/انتهای متن/