مشاوره ی مجازی/دخترها در خواستگاری بپرسند

در جواب یکی از کاربران به دخت از استاد دکتر محمد جعفر غفرانی برای پرسش هایی که دختران خوب است در جلسه خواستگاری داشه باشند، دکتر غفرانی یک مجموعه از پرسش ها را مطرح کرده است:

0

بهتر است اين ‌پرسشنامه ، قبل از ملاقات یکدیگر و ‌اولين ‌مرحله­ی ‌آشنايي شما باشد اما چون ‌نمي‌تواند برای إحراز « هم­سری » کافی باشد ، پس ‌بايد در جلسات معارفه و خواستگاری ، دقت و تحقيق ‌بیشتري‌ انجام ‌شود تا به اطمينان ‌قابل اعتمادي ‌برسيد.

 

پاسخ های صادقانه و عاقلانه

پاسخ­های عاقلانه­ و صادقانه‌­ی ‌شما در اين ‌ارتباط‌‌ اوليه ، ‌بيشترين ‌لطف ‌و عنايت ‌شوق‌انگيز الهي ‌را نصيب تان ‌مي‌سازد و به‌ پيوندتان ‌قداست ‌‌مي‌بخشد و پويایي ‌و دوام و بالندگي‌ زندگي تان ‌را تأمين‌ مي‌كند و شما را از انواع ‌بداخلاقی و قهر و پرخاشگري‌ و افسردگي و نزاع ‌و رفتارهاي‌ تصنّعي‌ ‌و قهر و طلاق‌ نيز مصونيت ‌مي‌بخشد.

لطفاً با درك اين حقيقت كه در محضر خالق حكيم و سمیع و بصیرتان هستيد و با اطلاع و اجازه ی از ‌والدين ‌عزيزتان ، ‌ضمن ‌پاسخ‌ دادن ‌روشن ‌و صادقانه ‌به ‌همه ی‌ پرسش ها ، اجازه ‌دهيد همسر آينده ی ‌شما تصوير روشني ‌از وضع خانوادگي ‌و اجتماعي ‌و شخصيت ‌شما به ‌دست‌ آورد و چون هيچ بنايي بر دروغ و ناراستي استوار نمي‌ماند لطفا به احترام خودتان از ارائه اطلاعات غير واقعي و دروغ بپرهيزيد.

لطفا فقط پاسخ پرسش­های زیر را به ترتيب در برگه اي بنويسيد و توسط واسطه­ای متأهل « بدون نام و نام­خانوادگی و تلفن و نشانی »  به طرف دیگر تحویل و پاسخ طرف مقابل را « همزمان » دریافت کنید.

 

پرسشنامه

1- تاريخ دقيق ‌تولد : /         /              محل‌تولد  :

2-قد رنگ ‌مو       رنگ‌ پوست‌        رنگ‌ چشم‌              وزن‌        گروه‌خون‌

3- آيا عينك ‌مي‌زنيد ؟ بيماري‌ يا نقص‌جسمي‌داريد ؟    توضيح :

4- اعتياد ‌داريد ؟ به چي ؟       سيگار مي‌كشيد ؟     وسواس‌داريد ؟      از چه‌  ‌؟

5- تحصيلات‌ شما :    محل‌ تحصيل :‌      رشتة‌ تحصيلي :       مدت ‌باقيماندة ‌تحصيل‌ :

6- بر ادامه ‌تحصيل ‌اصرار داريد ؟    چرا ؟                                        تا كجا ؟       

7-آيا تعهد تحصيلي‌ داريد ؟ چقدر ؟               در كجا ؟           وضعيت سربازي ‌؟

8- چه ‌هنر و فني ‌را آموخته‌ايد ؟ تا چه‌ سطحي‌ ؟             با كدام ‌زبانها ‌آشنائيد ؟

9- ميزان‌ مطالعات روزانه يا ‌هفتگي ‌شما ؟ در چه‌ زمينه‌اي ‌؟

10- با كدام ‌رسانة‌ عمومي ‌انس ‌بيشتري ‌داريد ؟ چرا ؟

11- چه روزنامه و مجلّه اي را مرتّب مي خوانيد ؟ رابطه شما با مسائل ورزشي ؟ 

12- شغل‌فعلي‌ :         شغل‌قبلي :           ‌شغل‌بعدي :             ‌درآمد شما :

13- آيا ملك ‌، وسيله ‌، سرمايه ‌و يا امكاناتي ‌داريد ؟

14- آقا : آيا با كار همسر در خارج ‌از منزل‌ موافقيد ؟ با چه ‌شروطي‌ ؟

15- خانم : آيا به‌ كار بيرون ‌اصرار داريد ؟ چرا ؟                 در چه‌ زمینه­اي ‌؟

16- خانم ‌: چه ‌شغلي ‌را براي ‌همسرتان ‌مي‌پسنديد ؟ چه شغلي را نمي­ پسنديد ؟

17- به روحاني ‌یا فرهنگي‌ یا نظامي یا بازاری بودن و موقعيت كاري پدر ‌همسرتان‌ نظری داريد ‌؟

18- در آغاز زندگي‌ ، چه شرائط و ‌امكانات ‌و وسائلي ‌را لازم ‌مي‌دانيد ؟

19- چقدر به‌ خود متكي‌ هستيد ؟     انتقاد يعني چه ؟       شما چقدر انتقاد پذير هستيد ؟

20- بيشتر خونسرد يا عصباني‌ و يا زودرنجيد ؟    نظر ديگران درباره شما ‌چيست ‌؟

21- اجتماعي‌ بودن ‌يعني ‌چه ‌؟             شما چقدر اجتماعي‌ هستيد ؟

22- روزانه چقدر ورزش ‌مي‌كنيد ؟       نشاط‌ شما بيشتر است‌ يا وقارتان‌ ؟

23- چقدر وظيفه‌شناس‌ و خودكار و در كارهايتان ‌مستقل ‌هستيد ؟

24- دين‌ شما : مذهبتان ‌:                     مرجع‌ شما :             

25- از نظر رفتار ديني و اسلامي چه شخصيتي را در جامعه مي­پسنديد و تائيد مي كنيد ؟

26- چقدر احكام ‌شرعي‌ را مي­دانيد ؟ از كجا آموخته ايد ؟    آيا آنها را انجام ‌مي‌دهيد ؟

27- چقدر قرآن‌ خوانده‌ايد ؟ از كي‌ نماز و روزه ‌را مرتب ‌انجام ‌داده‌ايد؟ آيا اهل‌ مسجديد ؟

28- مذهبي‌ها را به‌ چند دسته ‌تقسيم ‌مي‌كنيد ؟

29- خود و خانوادة ‌خودتان ‌را جزء كدام ‌دسته ‌مي‌دانيد ؟

30- حجاب‌ را چقدر ضروري ‌مي‌دانيد و به‌ چه ‌شكل‌ كافي ‌مي‌بينيد ؟

31- نظر شما پيرامون نظام جمهوري اسلامي و ‌ولايت فقيه و دولت فعلي ‌چيست‌ ؟

32- اطاعت‌ از ولي‌فقيه ‌را تا كجا لازم ‌مي‌دانيد ؟ چرا ؟

33- برخوردتان‌ با افراد بي‌بند و بار چگونه ‌است ‌؟

34- باورهاي‌ ديني ‌و شرعي‌خود را چگونه ‌به ‌دست ‌آورده‌ايد ؟

35- سن ‌و محل ‌تولد پدر : سن‌ و محل‌ تولد مادر :

36- تحصيلات‌ و شغل‌ پدر : تحصيلات‌ و كار مادر :

37- كدام ‌صفت‌ پدر در منزل‌ بارزتر است‌ ؟     مادر خود را چگونه ‌ارزيابي ‌مي‌كنيد ؟

38- چند برادر داريد ؟                   سن‌ و تحصيل ‌و شغل ‌آنها ؟

39- چند خواهر داريد ؟               سن‌ و تحصيل ‌و شغل ‌آنها ؟

40-چندمين‌ فرزنديد ؟          آيا همه‌ با هم ‌زندگي ‌مي‌كنيد ؟  

41-از افراد خانواده ی ‌شما كسي‌ فوت ‌نموده ‌است‌ ؟ چه‌ زماني ‌؟

42-آيا برادران ‌و خواهران ‌شما ازدواج ‌نموده‌اند ؟ چه‌ زماني ‌؟

43- آيا بيماري حاد ‌و اعتياد و وسواس ‌در خانواده ‌شما هست‌ ؟           توضيح :

44- چه ‌فاصله ‌سنّي‌ را با همسرتان‌ مي‌پذيريد ؟ آيا قبلاً ازدواج‌ نموده‌ايد ؟    توضيح‌ :

45- آيا براي ‌زندگي‌ در شهرهاي ‌ديگر و يا خارج ‌از كشور آمادگي ‌داريد ؟   چرا ؟

46- چه‌ كسي ‌بيشترين‌ تأثير را در انتخاب ‌شما دارد ؟     چرا ؟

47- مايليد همسرتان ‌شبيه ‌كدام ‌يك‌ از افراد خانوادة ‌شما باشد ؟ چرا ؟

48- چقدر ‌مستقل‌ بودن ‌و جدا بودن‌ از والدين‌ را مهم‌ مي‌دانيد ؟

49- آيا تا كنون ‌از خانواده ‌دور بوده‌ايد ؟ چه‌ مدت ‌؟ چرا ؟

50- نظر شما درباره ‌مهريه ‌، جهيزيه ‌، خريد ، مراسم‌ عقد و مراسم ازدواج ‌چيست‌ ؟

51- رسم خانواده ‌شما درباره ‌مهريه ‌، جهيزيه ‌، خريد ، مراسم‌ عقد و مراسم ازدواج ‌چيست‌ ؟

52- چه‌ وابستگي­هايي‌ با خانواده‌ يا ديگران داريد ؟

53- چه‌ توقعي‌ از همسرتان ‌داريد ؟

54- چه ‌پرسش‌ ديگري ‌از ايشان ‌داريد ؟

55- طي‌ چند سطر ضرورت‌ و مهمترين ‌اهداف ‌ازدواج ‌اسلامي‌ را از ديد خودتان‌ بيان ‌كنيد ؟

 

بعد از پرسشنامه

امیدوارم بتوانید عاقلانه ازدواج و مومنانه زندگی و عاشقانه خالقتان را بندگی کنید.

و با همسر و فرزندانتان به أحس الحال ‌و سعادت ابدی برسید. إن شاء الله تعالی.

ازدواج و همسرداري ، مسابقه ی عقل‌آزمايي است نه بخت‌آزمايي.

آن كه به عاقبت كار نگريست، در عاقبت كار نگريست.

دنیا ، محل « آزمایش » است نه « آسایش ».

هرقدر « عقلانیت و بلوغ » فرد بيشتر باشد،  « خودكارتر و خود مديرتر » است.

و در نهایت:

«براي جهالت فرد همين بس كه قدر و اندازة خود را نشناسد. »

امام علي عليه السلام

/انتهای متن/