رمضان، فصل هدایت

0

رمضان را خداوند فصل هدایت قرار  داده به خاطر قرآنی که در این ماه نازل شده که خودش بالاترین مایه هدایت است  و بخاطر دلایل روشن دیگری که حق و باطل را از هم جدا می کند.