همایش ملی آسیب شناسی طلاق با معرفی مقاله های برتر پایان یافت

نخستین همایش ملی آسیب شناسی طلاق با معرفی مقاله های برتر در ارومیه پایان یافت.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا در این همایش که پنجشنبه شب به پایان رسید، از صاحبان سه مقاله در بخش سخنرانی و هفت مقاله در بخش پوستر قدردانی شد.
مقاله رابطه بین ابعاد بخشش با مکانیزم های دفاعی در افراد متقاضی طلاق از گلبهار مرادی در بخش سخنرانی رتبه نخست را با نظر هیات داوران کسب کرد.
در این بخش همچنین مقاله اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب زنان متقاضی طلاق و مقاله بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی از حمید محمدی حائز رتبه های دوم و سوم شدند.
در بخش پوستر نیز نرگس هدایتی با پوستر مقایسه دیدگاه های زنان و مردان در میزان اثربخشی عوامل موثر در بروز طلاق عاطفی رتبه برتر این بخش را از آن خود کرد.
اسدالله مالکی، شهرام اکبری، مریم برزگری، محمدباقر کابوسی، معصوم مشمول و سارا صفوی آذری نیز در این بخش رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.
250 مقاله به نخستین همایش ملی آسیب شناسی طلاق در آذربایجان غربی ارسال شده بود که 178 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.
از این تعداد 26 مقاله به صورت سخنرانی و 87 مقاله به صورت پوستر ارائه شد.

2077/8137/1905
انتهای پیام /*