سال نو، سال تغییرات مثبت است برای زنان اگر …

سال نو برای زنان ایرانی چه قدر می تواند ظرف حرکت و تحولی کارساز و ثمراتی شیرین در زندگی شان باشد؟ تغییرات مثبتی چون افزونی شمار زنان نماینده مجلس اگربخواهد در عمل به بهبود زندگی زنان و موقعیت شان بیانجامد، چه پیش شرط مهمی دارد؟

0

طیبه میرزااسکندری/

سال، نو می شود و بهار فصل رویش و زایش می رسد.  زمین نفس می کشد و  جهانی از نو آفریده می شود به دست توانای آفریدگار و آدمیان همپای زمین و زمان و طبیعت باید نو شوند.

ما ایرانی ها سال نوی 1395 را در حالی آغاز می کنیم که هم در کشور خودمان و هم در سراسر جهان شاهد تحولات مهم و پرشتابی هستیم. در این میان شرایط و موقعیت زنان پایه پای تحولات کلی جامعه ما و جامعه جهانی در حال تغییر است.

 البته که تغییر و نو شدن در ذات خود رخداد خجسته ایست که باید به استقبالش رفت و بلکه برایش زمینه آفرینی کرد. اما این هم مهم است که سمت و سوی این تغییر چیست و تغییرات چقدر آگاهانه و با نقشه و حساب رخ می دهد .

مهم ترین تغییری که در اواخر سال 94 در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی برای زنان ایرانی روی داد، انتخاب شماربیشتری از زنان برای کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی بود نسبت به دوره های پیشین. راه یابی زنانی چند به مرحله دوم انتخابات هم نوید اضافه شدن عدد نمایندگان زن را می دهد و این اتفاق از تغییرات مثبت در عرصه مسائل زنان است اگر … اگر سمت و سوی حضور و فعالیت زنان در مجلس حساب شده تر و سنجیده تر از پیش باشد. همگان باور دارند که نفس کمیت بالاتر، ضامن حرکت بهتر و ثمربخش تر در عرصه امور زنان نخواهد بود و الزاما به  بهبود زندگی و موقعیت زنان نمی انجامد.

روشن است که در مسیر تغییر و تحول در امور زنان که ناگزیر رخ داده و می دهد، باری به هرجهت حرکت کردن و عوض شدن با نقشه ی دیگران برای زنان ما، دستاوردی سازنده و مثبت نداشته و ندارد، بلکه خیلی وقت ها ما را از چاله  در می آورد و به قعر چاه می آندازد؛ چاهی که از آن در آمدن هم بسادگی امکان ندارد. البته خود این”مثبت” و “سازنده” هم تعریف دارد و تعریفش را باید خودمان بکنیم با نگاه به باورها و بایسته های خودی و برپایه واقعیت ها و مقتضیات بومی. فقط در این صورت است که تغییرمثبت در حال شخصی و خانوادگی و اجتماعی زنان را می توان انتظار داشت. وگرنه حرکت و تغییر  فارغ از جهت گیری و الگوسازی مناسب با حال و هوای بومی و ملی و آرمانی ما ، خیلی وقت ها عملا به جایی که نمی رساندمان هیچ، به آسیب و آفت ها هم دچارمان می کند کما این که کرده است.

اگر نمایندگان زنی که در سال جدید به مجلس راه می یابند قرار باشد بدون توجه به نقشه راه درست و حساب شده حرکت کنند، در سطح خرد و کلان و هم در میان توده زنان و هم نخبگان و فرهیختگان، امید به رشد زنان و رویش ثمرات شیرین در زندگی آنان نمی توان داشت.

اگر زنان نخبه ایرانی چه نخبه سیاسی، و چه نخبه علمی، فرهنگی و … قرار باشد با الگوهایی برگرفته از غرب مهاجم و بشرستیز حرکت کنند و مبنای حرکت شان هم شعارهای فریبنده و خوش آب و رنگی باشد که به ظاهر به نفع زنان است و در اصل ضدزن و ضد خانواده و هم ضدمصالح جامعه، قطعا ما  راه به جایی نمی بریم و هر جا هم که تا به حال این طور حرکت کرده ایم، خسارت دیده ایم و ضرر کرده ایم و البته تشخیص این خسارت و ضرر هم خود نیاز به چارچوب فکری محکم، شاخص خوب و علمی و هم سنجیدن صحیح و واقع بینانه دارد.

اما امسال که روزهای آغازین  سال نو با مناسبتی  چون میلاد فرخنده بانوی نور زهرای مرضیه(س) قرین شده، شاید بتوان با الهام از شخصیت و منش و روش آن بانو در بودن و زیستن،  قدمی برداشت برای انجام کار مهم بر زمین مانده ای چون بازتعریف مسیر تحول و مقصد حرکت زنان در این دیار و در امروز بر پایه آرمان ما و هم  نیازمان.

به امید این که در آخرین روزهای این سال که باز هم با مناسبت تولد بانو همراه شده، شاهد به ثمرنشستن حرکت هایی خوب از این دست باشیم برای زنان ایرانی. چنین باد.

/انتهای متن/