دل تکانی هم لازم است

این روزها همه در تب و تاب خانه تکانی و تمیز کردن در و پنجره، نو کردن وسایل خانه و شست وشوی اثاث و … اند. خیلی وقت ها حواس مان نیست که آخر سال وقت دل تکانی هم هست. باید یک تکانی هم به دل و جان و چشم و گوش و …مان بدهیم.

0

عطیه سادات یاسینی/

روزهای آخر اسفند  همه در تب و تاب خانه تکانی و تمیز کردن در و پنجره و شست وشوی اثاث و نو کردن وسایل خانه اند اگرچه این روند تمیز کردن و رفت و روب خانه  در طی سال هم همشه هست ولی نزدیک عید چند فرق اساسی دارد:

 اول این که: این نظافت اساسی تر و جدی تر است از نظافت های روزمره.

 دوم این که: به جاهایی مثل داخل کمدها،انباری و …که شاید در طی سال خیلی توجهی به آنها نکنیم، در خانه تکانی آخر سال رسیدگی می کنیم.

اما یکی از جاهایی که شاید نه در طی سال خیلی مورد توجه قرار بگیرد و نه حتی آخر سال، جان و دل مان است.

 جا دارد اقلا این آخر سالی دل مان را از همه گرد و غبارهایی که در طول سال بر آن نشسته، خلاص کنیم و جان مان را از همه آلایش هایی که به آن مبتلا شدیم، پاک سازیم، در این مسیر باید دو چیز را مد نظر قرار دهیم:

اول عذر خواهی جدی بابت خطاهای مان از خدا و همه کسانی که حقی به گردن ما دارند.

دوم عزم جزم برای این که نگذاریم باز هم اشتباهات  تکرارشود.

برای این که در دل تکانی و پاک کردن جان در این روزهای آخر سال به نتیجه برسیم باید به همه این موارد توجه کنیم:

 

  • ذهن را بتکانیم

وقتی در خانه مشغول پاک کردن شیشه ها هستیم، با تمام قوا سعی می کنیم مثل آینه تمیز شوند. ذهن ما هم جایگاه افکار ماست و آیینه شخصیت ما. باید ذهن مان را از افکار منفی پاک کنیم و سوءظن ها را نسبت به آدم ها دور بریزیم. خدا دوست ندارد ما به بنده هایش سوء ظن داشته باشیم و در مورد اشخاص فکرمان را رها کنیم تا هر کجا می خواهد برود. یادمان باشد افکارما سریعا روی  رفتارما اثر می گذارد و باعث عکس العمل هایی نادرست می شود. باید برای سال جدید از خدا بخواهیم ذهنی شفاف و پاک در مورد بندگانش به ما بدهد که در مورد آنها نه قضاوت های بیجا کنیم و نه سوءظن داشته باشیم که خدا اصلا این را نمی پسندد.

 

  • چشم را بشوییم

وقتی داریم دیوار خانه را با دقت دستمال می کشیم تا هیچ اثری از دود و خاک بر آن نماند، خوب است سری هم به چشمان مان بزنیم و از خدا کمک بخواهیم در پاک کردن آثار خطاهایی که با چشم مرتکب شدیم. خیلی وقت ها به چیزهایی نگاه کردیم که نباید و آثار آن را هم در ذهن و اخلاق و رفتارمان احساس کرده ایم. گاهی از سر خشم یا تمسخر نگاهی کرده ایم به چهره کسی که مستحقش نبوده و بلکه برای ما عزیز بوده است. وقت آن است که به پاک کردن آثار این نگاه ها بپرازیم و دنبال آن باشیم که دیگر چشم های مان را در این مسیرها بکار نگیریم.

 

  • پاک سازی گوش

موقع نظافت لوازم صوتی منزل و کلی سی دی و … حواس مان باشد که گوش مان هم پاک سازی می خواهد؛ گوشی که اجازه دادیم هر چیزی را بشنود، حتی اگر خودمان هم می دانستیم که شنیدنش خوب نیست: غیبت این و آن، آبرو بردن و رسوا کردن دیگران را شنیدیم و هیچ هم نگفتیم یعنی که تاییدش کردیم. راز مردم را برملا کردند و ما گوش کردیم. سخنان بیهوده و اصوات مضر و بدردنخور و …که هیچ فایده ای برای مان نداشت بلکه چه بسا برای خودمان وبقیه مضر بود. حتما باید عذرخواهی کنیم نزد مردم و خدا بابت این خطاهای گوش.

 

  • زبان کلید است

بوفه و اشیای قیمتی و ارزشمند خانه را با دقت و ظرافت خاص می شوییم و مواظبیم که نکند خدایی نکرده از دست مان افتاده و آسیب ببیند زبان را مراقبت کردیم؟که می شد حرف های گرانبها از آن بیرون بیاید و یا اینکه به راحتی آن را به دروغ و غیبت و تهمت واداشتیم ناسزا گفتیم و با کسانی حرف زدیم که مورد رضای خدا نبود بیایید تمیزش کنیم. به قول حضرت علی(ع)جِرمش کوچک و جُرمش بزرگ است.

 

  • دل هم مهم است

پرده ها را باز کردیم با مواد شوینده دقت در شستن داریم نکند لکه ای بماند شاید گاهی چند بار می شوییم که حسابی برق بیفتد، حال نوبت به شستن دل است جایی که بجای محبت خدا شیفته دنیا شد و شفافیت را به حسد و کینه و بخل کدر کرد و دیگر جایی برای خدا نماند.

 

  • به دست و پا توجه کنیم

وقتی با بهترین مارک های  شامپو فرش به جان لکه های روی فرش ها می افتیم،  یادمان باشد که دست و پای مان هم باید نو و تمیز شود. یعنی چه؟ یعنی اول از خدا بخواهیم که ما را به خاطر کوتاهی و تنبلی و سستی های مان در کارها و دراقدام های مان ببخشد. گاهی با دستان مان  چیزهایی را برداشتیم و کارهایی کردیم و با پاهای مان جاهایی رفتیم و حرکت هایی کردیم که اصلا درست و مورد رضای او نبود. بعد از خودش بخواهیم که دست ما موفق شود که کارهای درست و مطابق وظیفه مان را  انجام دهد و پای مان آنجا برود که باید و کمک کند که راه های به خطا رفته را بازگردیم و دیگر نرویم.

اگر این طور دل تکانی کردیم، مطمئن باشیم که امسال عیدمان عید است و  لحظه تحویل سال واقعا برای مان تحویل سال است؛ چون دل مان زیبا و جان مان پاکیزه شده است.

/انتهای متن/