شاه  کلید یک زندگی آرام و شاد: احساس رضایت

اما آیا تابه‌حال با خودت فکر کرده‌ای خنده‌هایی که پهنای صورت انسان‌های شاد را می‌گیرد، آرامشی که در عمق نگاه انسان‌ها آرام موج می زند، ریشه در چه چیزی دارد و راز آن، در کجای زندگی آن‌ها نهفته است؟

0

نسیم شهسواری/

 

نمی‌دانم واژه‌ای به نام رضایت، چه جایگاهی در زندگی شما دارد؛ اما این را می دانم که احساس رضایت، شاه کلیدی برای داشتن یک زندگی آرام و شاد است.

اطراف و دور برمان را اگر نگاه کنیم، آدم‌های مختلف با خواسته‌ها، آمال و آرزوهای متعدد را می بینیم؛ آدم‌هایی که گاه آرا و عقایدشان به هم نزدیک است و گاه دنیادنیا بین خواسته، اهداف و آرزوهای شان فاصله است؛ در میان همه این آدم‌ها اگر نگاه کوتاهی بیندازی به‌راحتی می‌توانی شادمان را از غمگین و آرام را از ناآرام تشخیص دهی.

اما آیا تابه‌حال با خودت فکر کرده‌ای خنده‌هایی که پهنای صورت انسان‌های شاد را می‌گیرد، آرامشی که در عمق نگاه انسان‌ها آرام موج میزند، ریشه در چه چیزی دارد و راز آن، در کجای زندگی آن‌ها نهفته است؟

این انسان‌ها، همان‌هایی هستند که نعمت‌های زندگی‌شان را می بینند، آن‌ها همان کسانی هستند که داشته‌های زندگی‌شان را می‌دانند و بیشتر از کمیت آن‌ها کیفیت آن را نظاره می‌کنند.

قدردانی ازآنچه آدمی دارد، یعنی با تمامی وجودش از خداوند بابت داشته‌های شکرگزار باشد.

قدرشناسی باعث می‌شود که تیرگی دیدگان مان برای دیدن داشته‌های مان از بین برود.

قدرشناسی ما را مثبت می‌کند، رشد می‌دهد و به جلو می‌برد.

قدرشناسی ما را به‌جایی می‌رساند که تنها خوبی‌ها و زیبایی‌ها را می‌بینیم.

قدرشناسی، زندگی ما، خلق خوی ما و دنیای ما را زیباتر و دل‌پذیرتر می‌کند.

قدرشناسی بهترین و کلیدی‌ترین مسیر برای رسیدن به خوشبختی است.

قدر داشته‌های زندگی‌مان را بدانیم!

/انتهای متن/