بحران انتخاب آگاهانه

این روزها کشور ما در تب‌وتاب انتخاباتی دیگر است، ای کاش سنجیده تر انتخاب کنیم. ای کاش در انتخاب مان، جو سیاسی، مصلحت‌های شخصی و پیروی‌های جاهلانه را کنار بگذاریم. ای کاش…

0

نسیم شهسواری/

همه ما انسان‌ها در طول زندگی‌مان در دوراهی‌ها، سختی‌ها و موقعیت‌های مختلف، دست به انتخاب‌هایی زده‌ایم.

داشتن انتخاب آگاهانه برای خودش حرف‌های بسیار و اما واگرهای طولانی دارد. داشتن انتخاب آگاهانه یعنی اینکه تمامی توان فکری و عقلی خود را به کار بگیریم تا درست و بجا و حساب‌شده تصمیم گرفته و انتخاب کنیم. همه ما انتخاب‌های زیادی را در زندگی‌مان کرده‌ایم، انتخاب‌های که گاهی نتیجه آن‌ها فقط و فقط خودمان و گاهی خانواده و اطرافیان مان را تحت تأثیر قرار داده است.

اما آیا تابه‌حال در انتخاب‌هایی فراتر و بزرگ‌تر شرکت کرده‌اید؟آیا شده است که انتخابی کرده باشید که آن انتخاب شما یک شهر، یک کشور و یک جامعه را تحت تأثیر قرار داده باشد؟

بر اساس سن و سال و عقاید فرهنگی و اجتماعی‌تان شاید پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش بدهید.

اگر پاسخ تان مثبت است من شما را به یک میهمانی تأمل دعوت می‌کنم.

میهمانی که در آن شمایید، دل تان و فکر و اندیشه و وجدان تان.

با خودتان فکر کنید که در انتخاب‌های که داشته‌اید چه قدر درست، سنجیده و مدبرانه عمل کرده‌اید.

با خودتان فکر کنید که در انتخاب‌هایی که داشته‌اید چه قدر با دست پر تصمیم گرفته‌اید؛ شاید هم به تبعیت از دوستان، خانواده، جامعه، همکاران و هم صنفان خود دست به انتخاب زده‌اید.

این روزهای جامعه ما کشور ما و سرزمین ما آن‌چنان که باید و شاید به‌دوراز بدی‌ها، سختیها و ناآرامی‌ها نیست.

این روزهای مردمان جامعه ما در تنگناهای متفاوت زندگی دست‌وپا می‌زنند.

این روزها دولت‌مردان ما، قاضیان و مردان عدالت در پی اصلاح کمبودهایی هستند که ما و انتخاب‌های مان در آن‌ها بی‌تأثیر نبوده است.

این روزها جامعه ما تاوان انتخاب‌های ناآگاهانه را می‌دهد.

انتخاب‌هایی که همین من و شما نیز تصمیم‌گیرندگان آن بوده‌ایم.

این کشور در بحران انتخاب آگاهانه به سر می‌برد.

حال که این روزها کشور در تب‌وتاب انتخاب دیگر است، بیایید دگرگونه‌تر انتخاب کنید. بیایید در انتخاب مان، جو سیاسی، مصلحت‌های شخصی و پیروی‌های جاهلانه وجود نداشته باشد.

یایید این بار خودمان، عقل مان و مردمان جامعه‌مان را با همه نیازها، سختی‌ها و مطالبات شان پیش روی مان قرار دهیم.

بیایید این بار آگاهانه‌تر از گذشته تصمیم بگیریم؛ و بدانیم که بزرگ راهنمای این روزهای کشورمان گفته است که:

«مجلس مطلوب هنگامی شکل می‌گیرد که مردم با چشمانی باز، نمايندگان مطلوب يعني كساني را كه واجد شرايط لازم هستند را به مجلس فرستند.»

بیایید به درستی دستی در سامان دادن به کشورمان داشته باشیم.

/انتهای متن/