نامه بازيگر مشهور زن به «صدف طاهريان»

“فقيهه سلطاني” با انتشار متني خطاب به “صدف طاهريان” نوشت؛

0

به گزارش به دخت به نقل از فراديد، خانم صدف طاهريان… حرفهاي شما در مورد عده ي زيادي از دست اندرکاران سينماي ما متاسفانه، متاسفانه و متاسفانه، کاملا درست و مورد تاييد هست! … اما ايکاش با گذاشتن عکسهاي بدون پوشش ات چشم و دل اين افراد ناپاک رو که روز بروز بر تعدادشان در سينما و حتي پروژه هاي تلويزيوني افزوده ميشه، سير نميکردي و باعث خدشه دار شدن تصوير خودت در ذهن مردم عزيزمان نميشدي … در اينصورت اکثر هنرمنداني مثل من که ساليان سال در اين حرفه بودنمان را شرافتمندانه حفظ کرده ايم و حتي يک لبخند باج به کسي نداده ايم، کاملا از تو حمايت ميکرديم .. اما شک نکن، که ما بانوان سينماي ايران شرافتمندانه در مقابل اين عده ي ناپاک مي ايستيم، ميجنگيم.. تا روزيکه پشت صحنه ي سينماي ما نيز به معناي واقعي کلمه اسلامي، شريف، پاک و پاکيزه گردد.

/انتهای متن/