یک شروع خوب برای یک کلاس اولی

مدرسه ها باز شده و دوباره کار درس و مشق رونق گرفته است. چه خوب است که شاهدیم که بعضی وقت ها ایده های قشنگی در مدرسه ها اجرا می شود که شاید اثر خوبش هیچ وقت از ذهن دانش آموز پاک نشود.

0

نسیم شهسواری/

کلاس اولی است و تازه رنگ و بوی مدرسه و درس و کلاس را چشیده است. آن شب به خانه‌شان رفته بودیم، محمد طه کلاس اولی ما، آن روز در مدرسه جشن قرآن داشت. کتاب قرآن را روز اول همراه بقیه کتاب‌ها به آن‌ها نداده بودند و گفته بودند که می‌خواهیم کتاب قرآن را در جشن قرآن به شما بدهیم.
 آن روز در مدرسه در یک جشن کوچک با یک جایزه و پذیرایی و کیک و آب‌میوه، کتاب قرآن را به آن‌ها داده بودند.
محمد طه خوشحال بود و یک دنیا خاطرات خوب و خوش از نخستین روزش با قرآن داشت. کتاب قرآنش را با شور و شعف بسیاری به همه ما نشان می‌داد.

با خودم فکر کردم که این جشن قرآن، این دوستی با شعف و این شروع خلاقانه چه قدر می‌تواند مؤثر و مفید باشد.

با خودم فکر کردم که در این آشفته‌بازار فرهنگی، تنها یک ذهن خلاق و پویا می‌تواند با یک شروع خوب یک ارتباط جاودانه را بسازد.
با خود فکر می‌کنم که کار فرهنگی و البته تحول و خلاقیت در آن، این روزها گیرش پول نیست، گیرش کمبودش ایده‌های ناب و دقیق گیرش دغدغه احساس نیاز و مسئولیت است.

و هزاران درود بر معلمی، مدیری و مدرسه‌ای که یک شروع خوب با قرآن را رقم می زند.

/انتهای متن/