ارجاع لایحه برنامه جامع آموزش توانمندسازی و ساماندهی بانوان به شهرداری تهران

در جریان یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران لایحه «برنامه جامع آموزش، توانمندسازی و سازماندهی بانوان شهر تهران»، در دستور کار اعضا قرار گرفت و پس از اعلام نظرات و پیشنهادات از سوی اعضا این لایحه مورد رأی‌گیری قرار گرفت اما به دلیل نیاوردن رأی کافی مجدداً به شهرداری تهران ارجاع داده شد.

0

در لایحه برنامه جامع آموزش، توانمندسازی و ساماندهی بانوان شهر تهران به دلیل نیاوردن رأی از سوی اعضا، به شهرداری تهران ارجاع داده شد.

به گزارش به دخت به نقل از فارس، در جریان یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران لایحه «برنامه جامع آموزش، توانمندسازی و سازماندهی بانوان شهر تهران»، در دستور کار اعضا قرار گرفت و پس از اعلام نظرات و پیشنهادات از سوی اعضا این لایحه مورد رأی‌گیری قرار گرفت اما به دلیل نیاوردن رأی کافی مجدداً به شهرداری تهران ارجاع داده شد.

در جریان بررسی لایحه اشاره شده درگیری لفظی بین محسن سرخو عضو کمیسیون حمل و نقل با مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و محسن پیرهادی عضو هیأت رئیسه شورای شهر، در گرفت.

این درگیری به این دلیل بود که محسن سرخو اعلام کرد که نوبت صبحت کردن وی است اما هیأت رئیسه به وی اجازه نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود هیأت رئیسه توانمندی کاملی برای اداره جلسه داشته باشد، از رئیس و هیأت رئیسه خواست در دادن نوبت به اعضا دقت داشته باشند.

چمران نیز در پاسخ به انتقاد سرخو، بیان داشت:‌ هیأت رئیسه به اندازه کافی توانمند است. پیرهادی نیز در پاسخ به انتقاد سرخو به هیأت رئیسه خاطر نشان کرد: خیلی خوب است که یاد بگیریم به وقت دیگران احترام بگذاریم.

پس از رد و بدل کردن صحبت‌ها میان اعضای اشاره شده، محسن سرخو به نشانه اعتراض به برگزاری جلسه، صحن شورا را ترک کرد.

لازم به ذکر است در ادامه یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران، بررسی طرح نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن شهر تهران در دستور کار قرار گرفت که اعضا به تغییر نام 9 کوچه، بن‌بست و پل فاقد نام رأی دادند.

/انتهای متن/