کمتر از سه درصد زندانیان ایران زن هستند

رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به برخی نسبت ها در میان زندانیان ایران گفت: کمتر از سه درصد زندانیان کشور زن هستند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، علی اصغر جهانگیر افزود: بیش از 50 درصد این افراد کمتر از یک ماه در زند ان می مانند.

وی اظهار کرد: 25 درصد زندانیان را افراد تحت قرار یا بلاتکلیف تشکیل می دهند که این نسبت باید با کمترکردن زمان دادرسی از سوی دادسراها به نحو محسوسی کاهش یابد.

جهانگیر بیان کرد: 20 درصد زندانیان کشور در کارگاه ها و فعالیت های اشتغالزای زندان ها مشغول به کار هستند که در صورت تخصیص اعتبارهای لازم این نسبت بیشتر خواهد شد.

وی عنوان کرد: بیش از 70 درصد زندانیان ایران، افراد مستمند، محروم و حاشیه نشین هستند که نشان دهنده ضرورت توجه به خانواده های ایران افراد است تا خانواده ها گرفتار آسیب های اجتماعی نشوند.

جهانگیر بیان کرد: با پرداخت تسهیلات به خانواده های زندانیان و تشکیل انجمن های حمایت از زندانیان و پرداخت تسهیلات پس از آزادی به این زندانیان و خانواده های آنان کمک می شود.

وی گفت: نزدیک به 50 درصد زندانیان کشور مجرمان مربوط به مواد مخدر هستند.

جهانگیر با اشاره به ضرورت کاهش زندانیان اظهار کرد: براساس طرحی برای مجازات های جایزیگزین زندان 40 هزارنفر از مجرمان در مکان هایی بیرون از زندان نگهداری خواهند شد.

وی افزود: این طرح به صورت پایلوت در استان های تهران و اصفهان در دست اجراست و در مراحل بعد، استان های فارس و خراسان رضوی هم به آنها افزوده خواهد شد.

براساس آمار، سالانه 500هزار نفر وارد زندانهای کشور می شوند.
/انتهای متن/