شما هم داور مسابقه باشید

درهمایش بزرگداشت سومین سالگرد تاسیس به دخت که روز 6 اسفند درتالار سوره حوزه هنری برگزارشد، مسابقه ای داشتیم با موضوع محوری همایش “من و پدرم” در این مسابقه برگه هایی به شرکت کنندگان داده شد که اگر دخترند در مورد پدرشان بنویسند و اگر پدرند در مورد دخترشان. جواب های شرکت کنندگان در مسابقه را می نویسیم تا شما هم در داوری برای انتخاب جواب بهتر ما را یاری کنید.

0

هرچه خوبی درمن است ، از اوست

نامه ی اول مسابقه که توصیف یک پدر است.

من پدری داشتم که مهربانی و محبت را با تقید به اصول اخلاقی و رفتاری با هم در تربیت من بکار گرفت. او هم مهربان بود و هم سخت گیر اما سخت گیری که هرگز فشار و زمختی در آن نبود . آدم را مقید و منضبط بار می آورد ، بی هیچ تحمیل و ناملایمت ، بلکه شیرین و معقول .

من پدری داشم که اصل دین ، اصل حیا و اصل مردمداری را مثل بذری در وجودم کاشت و من هنوز از ثروتش بهره مندم. من پدری داشتم که مهر به خوبان، مهر پیامبر رحمت و امامان معصوم را ، مهر به امام روح الله را در عمق جان من نهاد طوری که در هیچ شرایطی از وجودم بیرون شدنی نیست.

پدرم نه تنها در ایجاد جسم من نقش اسسی داشت بلکه روح و ایمانم را مدیون او هستم.

پدرم مومن بود و به مومن ساختن فرزندش بها می داد.

من هر چه دارم از خوبی ها از او دارم، همان که امام سجاد (ع) فرمود در رساله حقوق: در بزرگی حق پدرت بر تو همین بس که در خود بنگری که هر چه خوبی در توست از اوست.

حیف که دیگر در کنارم نیست. با اندوه این فقدان چه می توان کرد که خیلی بزرگ است، خیلی…

کد 100101

/انتهای متن/