حسن یوسف به سرما حساس است

پرورش گیاه حسن یوسف را در آپارتمان گفتیم. اما حسن یوسف را در باغ چگونه می توان پرورش داد؟

0

گياه حسن يوسف حساس به يخ زدگي مي باشد براي همين، در اكثراقلیم ها ، به صورت يكساله پرورش داده مي شوند. اين گياه متحمل به گرما بوده اما در مناطق نيمه گرمسيري در آفتاب كامل نسبت به سايه، رشد كمتري دارد. در مناطق معتدل (بدون برف در زمستان)، اگر بخوبي مديريت شود، اين گياه مي تواند به عنوان گياه چند ساله پرورش داده شود. در مناطق سردسيري اغلب به عنوان گياه يكساله پرورش داده مي شود زيرا اين گياه به سرما مقاوم نبوده و با گذشت زمان پابلند مي شود.

براي پرپشت شدن گياه بهتر است تا خوشه هاي گل را زماني كه پديدار مي شوند سرزني كنيد. براي تحريك گياه براي پرپشتي و رشد انبوه نيز، راس ساقه ي گياه را سرزني كنيد.
نشاهاي بذري را قبل از كاشت در فضاي بيرون از خانه مقاوم سازي كنيد (بتدريج در دماي پايين قرار دهيد و يكباره به بيرون انتقال ندهيد). تا زماني كه حداقل دماي بيرون 15 درجه سانتي گراد است، گياه حسن يوسف را نبايد در فضاي سبز كاشت.
مكان: گياه حسن يوسف را در مكان كمي سايه بكاريد. در مناطق گرم، زمانيكه در محل سايه نسبت به نور كامل كاشته مي شود، رنگ گياه تيره تر مي شود.
خاك: حسن يوسف خاك حاصلخيز و مرطوب با زه كش خوب را ترجيح مي دهد.  اين گياه به خاكهاي رسي، لومي، لومي شني، پيت، رسي شني، لومي رسي شني و لومي رسي سازگار شده است. 30 سانتي متري بالاي خاك گلدان بهتر است خاك با زه كش خوب و مرطوب ترجيحا با pH خنثي يا كمي قليايي باشد.
آبياري: حسن يوسف به خاك با زه كش خوب و مرطوب براي رشد بهينه نياز دارد اما در شرايط غرقابي اين گياه از بين مي رود. هرگز اجازه ندهيد خاك گلدان خشك شود، زيرا برگها پژمرده خواهند شد؛ اما زماني كه آبياري شود دوباره به حالت طبيعي بر مي گردد.
تغذيه: يك بار در ماه از كود مايع استفاده گردد.
ازدياد و تكثير: این گیاه با دو روش قلمه و تکثیر جنسی (کاشت بذر) ازدیاد می‌یابد.
در اوايل پاييز، قلمه هاي انتهايي به طول حدود 5-8 سانتي متر را تهيه و در تركيب گلداني استاندارد يا آب قرار دهيد كه براحتي ريشه خواهند داد.
اگر قلمه ها را در آب ريشه دار كرده ايد، زمانيكه ريشه ها به طول 8-5 سانتي متر رسيد به تركيب گلداني انتقال دهيد. اگر قلمه ها را در تركيب گلداني قرار داده ايد، آنها حدود دوهفته ي بعد ريشه دار خواهند شد؛ البته اگر در مكان روشن و گرم بدون نور مستقيم آفتاب قرار دهيد. تركيب گلدانيِ قلمه ها را به اندازه ي كافي ابياري كنيد تا مرطوب بماند ( بين دو دوره ي آبياري اجازه دهيد تا خاك بالايي خشك شود).
تكثير از طريق بذر نيز ممكن است وليكن گياه بوجود آمده شبيه گياه مادري نخواهد بود.
كاربردها:
حسن يوسف گياهي با شاخ و برگ با ترکیبات رنگي جذاب مي باشد. برگ ها با لبه داراي زوائد و تزئينات و الگوهای رنگ منحصر به فرد هستند. مراقبت از این گیاه بسیار آسان مي باشد، آنها را مي توان با گل های يكساله برای ایجاد بافت و جاذبه بیشتر در فضاي سبز ترکیب كرد و یا بصورت منفرد در یک ظرف یا بستر كشت نمود. این گیاه را می توان به صورت گروهي یا دسته جمعی به عنوان گياه يكساله ي باغي در بسترها و مرزها و حواشي كاشت يا در گلدان، ظروف كشت، باكس هاي جلوي پنجره، سبدهاي آويزان استفاده كرد.
مشكلات:
در اتاق هاي گرم و خشك، كنه قرمز مي تواند باعث بي رنگ شدن يا سفيد شدن گياه شود.
•تيمار: هر گونه آلودگي كنه ي قرمز را زير شير آب بشوييد.
•افزايش دادن رطوبت نسبي هواي اطراف گياه (با اسپري كردن گياهان با آب بطور مكرر)
افتادن (ريزش) برگ ها: بيانگر اين است كه كه گياه در موقعيت نوري ضعيف قرار گرفته است.
رشد پراكنده و نامرتب: مي تواند ناشي از نور ضعيف يا عدم سرزني گياه باشد.
تذكر: حسن يوسف در اقلیم هاي گرم مي تواند به گياه مهاجم تبديل شود.

 

خلاصه:
•مشخصات: شاخ و برگ: رنگي، شكل: بوته اي، ارتفاع: 60-45 سانتي متر
•مراقبت: آبدهي فراوان در دوره ي رشد فعال
نور: روشن ولي نه نور مستقيمِ خورشيد
دما: در دوره ي رشد فعال: حداقل 16 درجه ي سانتي گراد و حداكثر 24 درجه ي سانتي گراد
رطوبت نسبي: بالا

منبع:
http://www.plantsrescue.com
http://en.wikipedia.org