کودکان و نوجوانان درخطر حوادث ترافیکی

حوادث ترافیکی از مهم ترین علت های مرگ و میر است. این عامل مخصوصا در میان نوجوانان و جوانان اولین عامل مرگ و میر است. با بررسی چرایی و چگونگی این حوادث و راه های پیشگیری از آن، شاید بتوان درکاهش این حوادث قدمی برداشت.

0

معصومه دارایی

حوادث ترافیکی از مهم ترین علت های مرگ و میر است. این عامل مخصوصا در میان نوجوانان و جوانان اولین عامل مرگ و میر است. با بررسی چرایی و چگونگی این حوادث و راه های پیشگیری از آن، شاید بتوان درکاهش این حوادث قدمی برداشت.
از نقطه نظر اپيدميولوژي  باید گفت آسیب های ترافیکی از عواملی است که به مرگ ومیر افراد در سنین مختلف مخصوصا درسنین نوجوانی و جوانی منجر می شود.

آسيب هاي ترافيكي علت اصلي مرگ در بين سنين 15 تا 19 سال و دومين علت مرگ 5 تا 9 و 10 تا 14ساله هاست.22 درصد مرگ هاي ناشي از آسيب در كودكان مربوط به حوادث ترافيكي است و
21 درصد مرگ هاي ناشي از حوادث ترافيكي هم در كودكان است.  (در سال 2004، 262 هزار کودک در اثر حوادث ترافیکی فوت کردند .)
عابرین پیاده
در كشورهاي پردرآمد بين 5 تا 10 درصد كودكان قرباني حوادث ترافيكي، عابر پياده هستند، در كشورهاي با درآمد كم و متوسط اين نسبت بين 30 تا 40 درصد متغير است.
سرنشینان خودرو
50 درصد  مرگ كودكان ناشي از حوادث ترافيكي در کشورهای با درآمد بالا را كودكان سرنشين اتومبيل‌ها تشكيل مي‌دهند.
دوچرخه سواران
در سراسر جهان دوچرخه‌سواران 3 تا 51 درصد آسيب‌هاي ناشي از حوادث ترافيكي كودكان و 2 تا 8 درصد از مرگ‌هاي كودكان مرتبط با تصادف را به خود اختصاص مي‌دهند. در برخي كشورهاي آسيايي اين رقم به 33درصد مي‌رسد.
رانندگان جوان
تصادفات رانندگان جوان 20 تا 30 درصد از كل مرگ و ميرهاي جاده‌اي را تشكيل مي‌دهد. بويژه رانندگان جوان در معرض خطر بالاي تصادف در اولين سال رانندگي خود هستند.

پيشگيري از حوادث ترافيكي
•جداسازي مسير وسايل نقليه دوچرخ
•كاهش سرعت : بطور متوسط كاهش سرعت به ميزان یک كيلومتر در ساعت موجب كاهش خطر تصادفات  آسيب زا به ميزان 3درصد و كاهش خطر تصادفات مرگبار به ميزان 5-4 درصد مي شود.
•تجهيزات ايمني كودك : صندلي مخصوص كودك در تصادفات، مرگ كودك زيریک سال را تا70درصد و مرگ كودك1 تا 4 سال را تا 54 درصد كاهش مي دهد.
•حفاظت كودكان 4 تا 7 ساله اي كه از صندلي حمايتي استفاده مي كنند، 54درصد بيش از كودكاني است كه از صندلي معمولي استفاده مي كنند.
•كلاه‌هاي ايمني دوچرخه سواري:  8 درصد مرگ و مير ناشي از دوچرخه سواري به علت ضربه به سر و آسيب مغزي اتفاق مي افتد. استفاده از كلاه ايمني تا 85 درصد از ضربه به سر و تا 88 درصد از آسيب هاي مغزي پيشگيري مي كند.
•افزايش امكان ديده شدن كودكان (لباس های با رنگ روشن و شبرنگ)
•آموزش ايمني جاده‌اي و مهارت آموزي : سنين پيش از دبستان براي يادگيري قوانين ترافيكي و رفتارهاي ايمن زمان مناسبي است.سال‌هاي دبستان 7 تا 11 سال براي شروع يادگيري دير است.
•مقررات : ممنوعيت نشستن كودك در صندلي جلوي خودرو تا 12 سالگي، صندلي مخصوص كودك، استفاده از كلاه، ممنوعيت رانندگي رانندگان مبتدي در جاده ها و …..
•ايجاد تغييراتي در وسايل نقليه : تجهيز خودروها به هشدار دهنده هاي صوتي در هنگام عقب رفتن، قفل کودک
•توسعه مراقبت‌هاي اورژانس بيمارستاني و پيش بيمارستاني و  خدمات توان بخشي
کودک و خودرو
•دوسال اول زندگي: صندلي رو به عقب خودرو
•4-2  یا 5 سال، وزن 10 تا 18 كيلوگرم: صندلي رو به جلو خودرو
•قد 1 متر و وزن 20 كيلوگرم صندلي حمايتي
•10 سال به بالا و قد 145 سانتي‌متر به بالا كمربند خودرو
•کودک كمتر از 13 سال بايستي در صندلي عقب خودرو بنشیند.